Udgivet november 2023.

8 grunde til at du skal efteruddanne dine medarbejdere

En af de mest effektive måder, hvorpå du som virksomhedsleder kan fremtidssikre din virksomhed, er ved at investere i dit mest værdifulde aktiv: dine medarbejdere. Ved at investere i medarbejdernes efter- og videreuddannelse styrker du den pulje af kompetencer, der skaber virksomhedens produkter eller services. I tillæg har efter- og videreuddannelse en positiv effekt på medarbejdernes motivation og fastholdelse.

1. Nye kompetence og færdigheder

Efter- og videreuddannelse giver medarbejderne mulighed for at opdatere og udvikle sine færdigheder og viden. Dermed kan de – og virksomheden – holde trit med den seneste udvikling inden for den pågældende branche eller fagområde. Dette kan omfatte opdatering af tekniske færdigheder, ny praktisk viden, erhvervelse af nye metoder eller tilpasning til ændringer i branchestandarder og regler, så virksomheden bedre kan levere dét, markedet efterspørger.


2. Kreativitet og innovation

Medarbejdere der har deltaget i efteruddannelse, kan bidrage med kreativitet og innovation i deres opgaveløsning. Efteruddannelse inspirerer og bringer ny viden og idéer til virksomheden, hvilket kan hjælpe med at finde nye løsninger på udfordringer og muligheder for vækst. Dette skaber ikke kun en konkurrencefordel, men gør også virksomheden mere modstandsdygtig over for forandringer.

3. Større effektivitet og produktivitet

Efter- og videreuddannelse giver plads til refleksion over egen og virksomhedens opgaveløsning. Det kan styrke medarbejdernes effektivitet og identificere forbedringer til egne og kollegaers arbejdsprocesser, når der perspektiveres over det daglige arbejde i et læringsmiljø. Efteruddannelse kan give medarbejdere en styrket følelse af at mestre sine opgaver og føre til øget selvledelse og tro på egne beslutninger, hvilket kan aflaste ledere og føre til hurtigere opgaveløsning og færre fejl.


4. Styrket konkurrenceevne

Mange danske virksomheder er i international konkurrence og skal konkurrere på kvalitet, hastighed og pris. Pris er svært at konkurrere på internationalt for danske virksomheder, men kvalitet og hastighed kan vi være med på. Efteruddannede medarbejdere giver virksomheden en konkurrencefordel, da deres opdaterede kompetencer kan sikre både mere effektive processer og nytænkning af produktet. Efteruddannelse er en investering, der gavner både medarbejdere og virksomhed.


5. Bedre ledelse

Efter- og videreuddannelse kan hjælpe medarbejdere med at udvikle ledelsesmæssige færdigheder og kompetencer. Dette kan føre til bedre og mere effektiv ledelse, hvor medarbejdere bliver bedre til at lede dem selv og træffe beslutninger. Ledere, der er efteruddannede og opdaterede inden for moderne ledelsesteknikker, er bedre i stand til at motivere og engagere deres teammedlemmer. Dette kan føre til højere medarbejdertilfredshed, øget produktivitet og forbedret arbejdsmiljø.


6. Tilpasning til ændringer i markedet

Arbejdsmarkedet og jobkravene udvikler sig konstant og medarbejderne skal kunne følge med. Efter- og videreuddannelse kan udvikle medarbejdernes færdigheder og kompetence, så de er klædt på til fremtidige arbejdsopgaver. Automatisering, kunstig intelligens og grøn omstilling er eksempler på nybrud, der stiller nye krav til mange medarbejderes kompetencer.


7. Motivation, fastholdelse og rekruttering

Når en virksomhed investerer i medarbejdernes uddannelse og udvikling, viser det, at man værdsætter sine medarbejdere. Dette kan øge motivationen og fastholdelsen, da medarbejdere er mere tilbøjelige til at blive hos en arbejdsgiver, der investerer i deres professionelle udvikling. At tilbyde efter- og videreuddannelse kan også gøre virksomheden mere attraktiv for potentielle medarbejdere, da det sender et signal om virksomhedens engagement i medarbejderes trivsel og udvikling.


8. Kompetenceudvikling kan afhjælpe manglen på arbejdskraft

Hvis en virksomhed mangler arbejdskraft og der ingen profiler er at ansætte, kan kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere i nogle tilfælde være en god løsning. Ved at give medarbejderne et kompetenceløft kan man tilføre virksomheden de nødvendige kompetencer, samtidig med at erfaring og virksomhedsspecifik viden bevares. Ved at give et kompetenceløft til nuværende medarbejdere skaber det desuden plads til nye medarbejdere og kan realisere det dobbelte uddannelsesløft, hvor ufaglært bliver faglært, og faglært tager en videregående uddannelse.