6. maj 2021

Vi skal styrke samarbejde mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud

Et nyt og spændende projekt er startet op i Erhverv Aarhus-regi. Formålet med projektet er at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud i Aarhus Kommune.

Projektet ledes af Sara Villemoes, Specialkonsulent, Indkøb og Udbud, Aarhus Kommune, som er udstationeret til os i 4 år. I løbet af foråret og sommeren vil Sara Villemoes og Erhverv Aarhus derfor kommunikere om de aktiviteter, vi søsætter i projektet. Vi forestiller os, at vi bl.a. kommer til at afvikle seminarer og workshops, lave matchmaking og udarbejde diverse materialer om projektet, så byens brede erhvervsliv og Indkøb og Udbud kommer tættere på hinanden.

Projektet vil derfor fokusere på øget dialog og videndeling mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud, for at blive klogere på nye muligheder og samtidig identificere og fjerne eller minimere eventuelle barrierer. Vi vil også undersøge mulighederne for højere grad af udvikling og innovation i samarbejde mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud. Samtidig bliver det interessant at arbejde med nye tilgange og samarbejdsformer.

Vi er selvfølgelig lydhøre for ideer til projektet, og du er meget velkommen til at kontakte Sara Villemoes på svi@erhvervaarhus.dk, hvis du har input.

Baggrund for projektet

Projektet udspringer af forligskredsens beslutning, fra Aarhus Kommunes budgetforlig for 2021, om at Erhverv Aarhus tilføres et rammebeløb i 4 år til brobygningsaktiviteter mellem erhvervslivet i Aarhus og Indkøb og Udbud. Dette med henblik på at øge de erhvervsmæssige gevinster ved kommunens samlede indkøbsvolumen. Beløbet dækker lønudgift til en udstationeret medarbejder fra Indkøb og Udbud, Sara Villemoes, samt øvrige udgifter til aktiviteter og materialer.

Aarhus Kommunes indkøbsorganisation sikrer hvert år effektiviseringsgevinster og baner samtidigt nye veje i Indkøbs- og Udbudspolitikken. Der er gode muligheder for at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv, idet der allerede i dag ligger et fundament, der kan tages afsæt i, i forhold til dialog og innovative partnerskaber erhvervslivet. Aarhus Kommunes udbudsplan, der udgør en prioritering af hvilke udbud, der skal gennemføres i det kommende år, er også et vigtigt element at bære ind i dialogen og skabe synlighed og dialog omkring.

Læs Aarhus Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.