4. januar 2023

Udenlandsk arbejdskraft: Ny beløbsgrænse og opdateret positivliste

Erhverv Aarhus har netop spurgt vores medlemmer, hvad de forventer i 2023. Svarene viste, at erhvervslivet overvejende ser positivt på året til trods for de mange udfordringer. Flere af medlemmerne svarede dog at de i høj grad forventer at de vil have problemer med rekruttering. Derfor er vi rigtig glad for den nye beløbsgrænse og opdaterede positivliste for udenlandsk arbejdskraft, hvilket vil gøre rekruttering af udenlandsk arbejdskraft nemmere.

Den 1. januar 2023 gennemførtes den årlige regulering af beløbsgrænsen for international arbejdskraft ift. opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen og fast track-ordningens beløbsspor. Beløbsgrænsen blev hævet pr. 1. januar 2023 til 465.000 kr. årligt, svarende til 38.750 kr. månedligt (beløbsgrænsen var i 2022 på 448.000 kr.). Vi forventer dog, at regeringsgrundlaget om lempelse af beløbsordningen, hvor indtægtsgrænsen er 375.000 kr. årligt, vil komme i spil i 2023. Ydermere vil positivlisten blive opdateret, hvilket giver bedre muligheder for rekruttering af relevant udenlandsk arbejdskraft.

Hos Erhverv Aarhus arbejder vi primært med internationalisering og international arbejdskraft igennem vores afdeling Internationale Community. Kontakt Daniela Trifiletti, Head of Internationalization, hvis du vil vide mere om International Community.