3. november 2021

Reportage: KV2021 – Valgdebat om fremtidens erhvervsklima


Fremtidens erhvervsklima var på dagsordenen, da spids- og borgmesterkandidaterne fra hhv. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti og Venstre mødtes til valgdebat hos COWI mandag den 1. november.

Sammen med COWI, Insightment og en række aktører fra Aarhus Erhvervssamarbejde – Dansk Erhverv, Dansk Industri, Aarhus City Forening, Aarhus Haandværkerforening og Aarhus Transport Group – satte vi de fem kandidater stævne for at høre, hvilke perspektiver og potentialer de ser for byens erhvervsklima.

Jasper Kyndi, Senior Markedsdirektør hos COWI, sørgede for en varm velkomst til alle de fremmødte, hvorefter Marc Perera Christensen, direktør hos Erhverv Aarhus, fik ordet for at give en status på byens erhvervsklima. Udgangspunkt herfor, og for meget af den efterfølgende debat, var en nyligt udarbejdet undersøgelse, som Insighment står bag. Undersøgelsen gav et overblik over hvilke temaer, der er særligt vigtige for det aarhusianske erhvervsliv – ikke blot i forbindelse med kommunalvalget, men også i et bredere og mere langsigtet perspektiv. Særligt rekrutteringsudfordringer, potentialer i partnerskaber og udvikling af Aarhus som en international by blev fremhævet både i Insightment-analysen og under debatten.

Mangel på arbejdskraft skaber udfordringer

Thomas Medom, Socialistisk Folkeparti, var første mand på scenen, og han lagde ud med at præsentere sine visioner for Aarhus. Thomas Medom berørte her bl.a. paradokset mellem den store efterspørgsel efter arbejdskraft og problemerne vedrørende ledigheden. Samme problematik blev også vendt af Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre, som tillige understregede erhvervslivets afgørende rolle ifm. ambitionerne om en stærk, forbedret velfærd samt vigtigheden af stærke partnerskaber mellem det offentlige, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Insightment-analysen påpegede netop et stort forbedringspotentiale i forhold til partnerskaber. Samtlige fem kandidater gav udtryk for, at vi bør have en ambition om at forfølge og indfri potentialerne i partnerskaber.

Løbende udskiftning mellem spidskandidaterne

Undervejs i snakken mellem Thomas Medom, Rabih Azad-Ahmad og Marc Perera Christensen, som agerede moderator, gik førstnævnte af scenen. I hans sted kom Christian Budde, spids- og borgmesterkandidat fra Venstre. Christian Budde lagde også stor vægt på problemerne med rekruttering, erhvervslivet største udfordring pt. ifølge Insightment-analysen, og han pointerede vigtigheden af en bedre integration bredt set. Derudover slog Christian Budde i dialogen mellem ham og Rabih Azad-Ahmad også et slag for sport- og kulturområdet, som ifølge ham bør opprioriteres yderligere. Fra Christian lød det bl.a., at vi i Aarhus skal blive bedre til at få virksomhederne engageret i og til at se en forretningsmæssig gevinst i sport- og kulturområdet.

Herefter kom Steen Stavnsbo, spids- og borgmesterkandidat for Konservative på scenen. Steen Stavnsbo satte ord på Aarhus som en international by, og understregede behovet for et intensiveret fokus på at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere og deres familier samt danske repats, ligesom perspektiver omkring en ny international folkeskole i Aarhus blev vendt. Derudover satte han akkompagneret af Christian Budde et par ord på den spidsfindighed, at Konservative og Venstre stiller med hver deres kandidat til borgmesterposten. De vil vise, at de begge er klar til at løfte opgaven, hvis det lykkes en af dem at fravriste borgmesterkæden fra nuværende borgmester og Socialdemokratiets kandidat til samme post, Jacob Bundsgaard.

Fuld plade på potentialer i partnerskaber

Sidste mand på scenen var netop Jacob Bundsgaard, som ligesom de fire andre kandidater fik mulighed for at udfolde sine perspektiver og ambitioner for Aarhus. Også borgmesteren understregede vigtigheden af partnerskaber og samarbejde mellem det offentlige, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, ligesom han vendte boligproblematikken i Aarhus og den fortsatte vækst, Aarhus oplever mht. indbyggertal.

Afslutningsvis var det kun Jacob Bundsgaard og Steen Stavnsbo, der var tilbage på scenen og derfor fik lejlighed til at svare på et par indsigtsfulde spørgsmål fra publikum, inden Marc Perera Christensen rundede aftenen af på vegne af Erhverv Aarhus og arrangementets samarbejdspartnere.

Valgarrangement1-banner-mobil

Valgarrangement3-banner-mobil

Valgarrangement4-banner-mobil

Valgarrangement5-banner-mobil