24. juni 2021

Regeringen har lanceret handlingsplan for FN's verdensmål

Erhverv Aarhus’ udvalg for Forretning & Verdensmål fik den 15. juni præsenteret Regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål af formand for Folketingets 2030-netværk, Katarina Ammitzbøll. Handlingsplanen består af en række initiativer, der skal styrke Danmarks indsats for at nå verdensmålene inden 2030. Der er dog, så vidt vi blev orienteret, ikke afsat økonomi til at realisere initiativerne.

Til mødet efterspurgte Katarina Ammitzbøll vores input til, hvordan Folketinget kan understøtte erhvervslivets arbejde med verdensmålene, både så målene nås, men også så de styrker dansk erhvervsudvikling og eksport i takt med at også udlandet hæver barren for den grønne dagsorden.

Udvalget for Forrentning & Verdensmål har derfor sat sig for at formulere en række input, som sendes til Folketingets 2030-netværk til efteråret. Disse input vil tage udgangspunkt i det brede erhvervsliv, som Erhverv Aarhus repræsenterer på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser. Herigennem kan vi forhåbentligt understøtte, at det samlede danske erhvervsliv inkluderes i eventuelle fremtidige initiativer fra Regeringen og Folketinget.

Regeringen har i tillæg til handlingsplanen netop annonceret et nyt Råd for Samfundsansvar og Verdensmål, hvis 19 medlemmer fra virksomheder og organisationer skal rådgive regeringen om, hvordan erhvervslivet engageres bedst muligt i arbejdet med verdensmålene.

Læs handlingsplanen

Læs om Råd for Verdensmål og Samfundsansvar