4. november 2021

Marselistunnel: konstruktive drøftelser om erhvervslivets dækningsafgift

Forligskredsen bag Marselistunnelen var samlet onsdag eftermiddag på Rådhuset. Temaet var den særlige erhvervsskat på ejendomme kaldet dækningsafgiften, som er kommet i rampelyset, efter det er blevet besluttet, at staten betaler hovedparten af udgiften til Marselistunnelen.

Erhverv Aarhus er en del af forligskredsen og har bl.a. fremhævet, at vi står ved den oprindelige aftale. Det betyder, at dækningsafgiften bør bortfalde, nu hvor finansieringen af Marselistunnelen er på plads. Samtidig er vi bevidste om behovet for at sikre en så smidig afvikling af trafikken som muligt i anlægsperioden. Vi ser frem til videre drøftelser i forligskredsen.

Det har desuden været fremme i medierne, at flere partier foreslår, at dækningsafgiften anvendes til at finansiere projekter, som ikke vedrører Marselistunnelen. Erhverv Aarhus har det udgangspunkt, at dækningsafgiften var forbeholdt finansieringen af Marselistunnelen, men vi vil selvfølgelig fortsat gå konstruktivt ind i fremtidige møder i forligskredsen