27. januar 2021

Kronik: Forretning og verdensmål er et stærkt makkerpar

Erhverv Aarhus' udvalg for Forretning & Verdensmål har sammen med direktøren for Erhverv Aarhus, Marc Perera Christensen, skrevet nedenstående kronik, som blev bragt i Århus Stiftstidende d. 25. januar 2021.

Bæredygtighed er overalt. Vi vil have bæredygtige byer, praktisere bæredygtigt forbrug, spise med omtanke for klimaet, arbejde for ansvarlige virksomheder, have ledere, der udøver bæredygtig ledelse, og et erhvervsliv, der udviser bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift.

Det er en positiv tendens, som bidrager til en bedre verden ved at fremme økonomisk vækst, social ansvarlighed og hensyn til klima og miljø. Og så er der også gode forretningsmuligheder i det.

Vi vil derfor opfordre alle danske virksomhedsledere til at lade sig inspirere af denne påstand: Bæredygtighed er om få år et absolut grundvilkår for din virksomheds ageren nationalt og globalt.

Det betyder, at alle virksomheder skal på en rejse, hvor de integrerer bæredygtighed i sin overordnede strategi. Det er ikke en nem proces, men den er nødvendig, hvis du vil holde trit med omverdenens forventninger, og den bliver ikke nemmere af at blive hensat. Tværtimod bliver risikoen for, at konkurrenterne omstiller sig og overhaler dig på dette afgørende parameter, så meget desto større.

Derfor er det vigtigt, at vi også taler om forretningsmuligheder, når vi taler om bæredygtighed og verdensmål i Danmarks mere end 300.000 små og mellemstore virksomheder. Det er en grundforudsætning for fremtidens virksomhed, at bæredygtighed integreres i virksomhedens overordnede strategi og at man helt naturligt spørger sig selv: "Hvordan tjener vi penge på dette?". Det spørgsmål stiller mange virksomhedsledere sig selv over hele verden – og derfor skal danske virksomheder også stille sig selv dette spørgsmål og byde sig til i kampen om fremtidens markeder og medarbejdere.

FN's 17 verdensmål er et godt udgangspunkt for at tale om bæredygtighed. De nationale og kommunale mål om CO2-reduktion er vi alle bekendte med, men der er også mange andre steder at sætte ind.

Hvilke verdensmål og delmål kan relateres til jeres virksomhed og jeres ageren i Danmark og måske også i udlandet? Hvor er jeres negative og positive impact? Har I produkter, som er grønne eller kan gøres grønne? Har I et spildprodukt, der i en cirkulær model kan blive et helt nyt produkt? Kan I gøre noget på den sociale dagsorden i forhold til de mennesker, som påvirkes af virksomhedens drift?

Hvis man er i tvivl, kan man finde inspiration til arbejdet med verdensmålene i de 197 danske målepunkter, som Danmarks Statistik og 2030-panelet har formuleret.

Undersøgelser viser – bl.a. Deloittes Millennial Survey 2020 – at unge generationer, som udgør både dine nuværende yngre medarbejdere og den næste bølge af dygtige unge kandidater, ofte bruger en virksomheds positive eller negative impact som rettesnor for, om en virksomhed er værd at beskæftige sig med. 37 procent af de adspurgte unge har tilvalgt en virksomhed som følge af positivt impact, mens 29 procent har fravalgt en virksomhed, hvis impact var negativt.

Tendensen er tydelig – spørgsmålet om bæredygtighed bobler i alle led af din virksomheds omverden og hos alle dine interessenter.

Men vær varsom, når begejstringen over jeres bæredygtige tiltag og produkter skal deles med omverdenen. Der er sket en fordobling i antallet af klager til forbrugerombudsmanden over vildledende klima-markedsføring, også kaldet green washing. Samtidig viser en undersøgelse foretaget i november 2020 af bureaunetværket Dentsu, at over halvdelen af danske forbrugere er skeptiske over virksomheders tiltag inden for klima og bæredygtighed.

Derfor må rådet være, at man som virksomhed skal bruge sin sunde fornuft i forhold til at integrere bæredygtighed i strategien, men i høj grad også når man skal kommunikere om det.

Vi har store forventninger til dansk erhvervslivs bæredygtige udvikling i de kommende år. Dels er der trods de seneste covid-19-nedlukninger optimisme at spore i mange brancher, dels står vi i Danmark med en mulighed for at være med i forreste række, hvis vi udnytter den position, vi har som grønt foregangsland.

Og det gør vi ved så hurtigt som muligt at få koblet bæredygtig udvikling og FN's verdensmål sammen med forretningsudvikling og innovation i alle de dygtige små og mellemstore virksomheder over hele landet.

EAA SDG