3. december 2021

Iværksætteri handler også om overlevelsesrate

Borgermester Jacob Bundsgaard og flere partier udtaler, at de gerne vil have et øget fokus på iværksætteri og flere iværksættervirksomheder i Aarhus.

JP Aarhus har fulgt op på dagsordenen, og har bl.a. spurgt Erhverv Aarhus' direktør Marc Perera Christensen om vores holdning til flere iværksættervirksomheder i Aarhus. Erhverv Aarhus bakker naturligvis op om dagsordenen, og ser samtidig potentialer i at måle på flere parametre.


"Det handler ikke kun om nystartede virksomheder, men om overlevelsesrate. Uanset målsætningen skal vi være bedre til at forbinde på tværs og til at finde ud af, hvordan vi kan skabe nogle holdbare, stærke netværk, der understøtter iværksættere, så de kan leve og vækste i mere end blot et par år".

Iværksætteragendaen var ligeledes i fokus på sidste uges generalforsamling, hvor vi havde fornøjelsen af et oplæg af Mette Hoberg Tønnesen fra The Link. Hun gav os et fint indblik i det store potentiale i iværksætteri, som vi har her i byen.
Iværksætteri er også på Erhverv Aarhus' erhvervspolitiske agenda og i løbet af 2022 vil vi vurdere, hvorvidt vi kan spille en større rolle i forhold til at koble start-ups med mere etablerede virksomheder.

Læs artiklen her