16. december 2021

Vi kan ikke blive ved med at sige: Ingen kvaler, erhvervslivet betaler

I søndagens udgave af Århus Stiftstidende satte Erhvervs Aarhus´ bestyrelsesformand Terje Vammen og direktør Marc Perera Christensen fokus på erhvervslivet vilkår og behovet for det gode samspil mellem erhvervslivet og samfundet. De italesatte også behovet for support til erhvervslivet under corona, dækningsafgiften og at man ikke altid kan forvente, at erhvervslivet kan træde til, når der er behov det:

"Lokalt oplever vi gang på gang, at donationer, sponsorater, partnerskaber og andre samarbejdsformer kommer byen og erhvervslivet til gode på forskellig vis. Noget er ren filantropi, mens andet er gensidig, og velsagtens holistisk, udveksling til fordel for alle de involverede parter og (lokal)samfundet.

Alligevel oplever vi også på lokalt plan, at erhvervslivet skal stå til ansvar, at erhvervslivet må hoste op, og at erhvervslivet skal gå forrest. Det gør erhvervslivet da også med glæde i rigtig mange tilfælde. Men det må ikke blive et autosvar, at erhvervslivet bare må hoste op, ligesom det ikke må tages for givet, at erhvervslivet per automatik træder til, når samfundet møder udfordringer."

Læs hele klummen her.