27. maj 2021

Infrastrukturel interessevaretagelse

Siden Regeringen i april 2021 præsenterede trafikudspillet ”Danmark Fremad” med planer for udviklingen af landets infrastruktur frem mod 2035, har vi som erhvervsorganisation gjort vores indflydelse gældende på vegne af erhvervslivet. Vi har arbejdet på at sikre, at de projekter, som vi vurderer, er af størst betydning for østjysk erhvervsliv, også opnår den nødvendige politiske opbakning under de igangværende forhandlinger.

Vores fokus har særligt rettet sig mod:

- Marselistunnelen

- Udvidelsen af E45 fra fire til seks spor mellem Vejle N og Randers N

- Rute 26 og rute 15 (mod Grenaa)

Som erhvervsorganisation er det vores opgave at varetage erhvervslivets og særligt medlemsskarens interesser. Dette kræver en længerevarende og vedholdende indsats inden for en række forskellige områder, hvor resultatet ikke altid fremstår synligt i løbet af processen. Det kan ofte først opgøres i det længere perspektiv, efterhånden som de politiske forhandlinger skrider frem og den offentlige debat udspiller sig. I løbet af denne proces fremkommer typisk et væld af forskellige og modsatrettede interesser og ønsker, hvorfor det er altafgørende, at vi på intet tidspunkt løfter foden fra speederen og taber den politiske velvilje og mediernes fokus på netop de projekter, som vi ønsker at fremme på vegne af jer.

Konkret har vi:

  • Samarbejdet med en række aktører om at få realiseret de førnævnte projekter, så vi i fællesskab taler med den stærkest mulige røst. Heriblandt: Aarhus Kommune, Aarhus Havn, Aarhus Universitet, Dansk Industri, Dansk Erhverv og en række østjyske borgmestre og interesseorganisationer.
  • Afsendt henvendelser til samtlige transport- og finansordførere på Christiansborg, relevante medlemmer af Byrådet i Aarhus Kommune samt transport-, finans- og indenrigs- og boligministeren. Disse var specifikt målrettet modtagerens partipolitiske ståsted med henblik på at fremhæve de argumenter, som vejede tungest hos den enkelte modtager.
  • Med afsæt i ovennævnte henvendelser initieret en løbende dialog med både kommunal- og landspolitikere, hvor vi enten telefonisk eller på et fysisk møde har mulighed for at udfolde argumenterne bag de forskellige projekter direkte til beslutningstagere.
  • Præget den offentlige debat via debatindlæg, klummer og interviews til artikler.

Det er vores klare opfattelse, at indsatsen for at varetage jeres infrastrukturelle interesser hidtil har haft den ønskede effekt. Lige fra startskuddet lød med regeringens præsentation af trafikudspillet, har vi været en aktiv aktør i den politiske- og offentlige samtale og italesat det østjyske erhvervslivs ønsker til fremtidens infrastruktur. På trods af dette, er det på nuværende tidspunkt for tidligt at afgøre, om alle de ønskede projekter realiseres med den kommende trafikaftale. Derfor vil vi i den kommende tid fortsat holde fokus på at varetage jeres interesser, så vi sammen sikrer, at Østjylland også i fremtiden forbliver et attraktivt erhvervsområde.

Eksempler på vores hidtidige interessevaretagelsesindsats:

Henvendelse til transportminister Benny Engelbrecht

Debatindlæg i Aarhus stiftstidende m. Thomas Haber Borch, CEO for Aarhus Havn

Udtalelse til JP Aarhus om udvidelsen af E45