23. april 2021

Henvendelse vedr. Infrastrukturplanen 2035 ”Danmark Fremad”

I denne uge sender vi en række henvendelser til dele af regeringen, folketingets transport- og finansordførere, MF’ere valgt ind i Østjylland samt relevante byrådsmedlemmer. Formålet er at italesætte de infrastrukturprojekter, f.eks. Marselistunnelen og udvidelse af E45, som, vi mener, er essentielle for østjyske erhvervs- og vækstbetingelser.

Vi hører fortsat gerne fra vores medlemsskare angående konkrete infrastrukturelle behov og udfordringer, som vi kan italesætte overfor politiske aktører og bruge i den offentlige debat.