25. februar 2021

Genåbning af Danmark: Behov for en konkret og langsigtet strategi

Først og fremmest er det glædeligt at se, at vi bevæger os i den rigtige retning mht. genåbningen af samfundet. Vi kvitterer for, at dele af detailhandlen, foreninger, udendørs kultur- og sportsaktiviteter fra 1. marts igen kan åbne op. Det er ligeledes positivt, at forsamlingsforbuddet for udendørs kultur- og sportsaktiviteter (i organiseret regi) hæves fra 5 til 25 personer. Det er alt sammen skridt i den rigtige retning.

Når det er sagt, så mangler vi fortsat en konkret plan for den gradvise genåbning af samfundet. Som det ser ud nu, er det meget uklart for danskerne og dansk erhvervsliv at navigere i den stadig usikre hverdag, hvor man ikke ved, hvad man kan foretage sig bare et par uger ude i fremtiden. Det gør det utrolig vanskeligt at holde hjulende i kørende, når man ikke har mulighed for rettidigt at planlægge organisationens fremtidige events, produktion, arbejdsprocesser, etc.

Med den gradvise genåbning får udvalgsvarebutikker, herunder tøj- og møbelbutikker, på op til 5000 kvadratmeter dog lov til at åbne igen. Det er naturligvis positivt, at disse butikker igen kan åbne dørene og således få sat skub under dansk erhvervsliv og samtidigt skabe mere liv i gaden. Men på den anden side betyder denne løsning, at de store butikker, stormagasiner og andre liberale erhverv endnu engang står tilbage med en lang næse og en fornemmelse af forskelsbehandling: De skal fortsat grave dybt i deres lommer efter flere midler – hvis der da er flere – til at holde biksen oven vande.

Samme gør sig i øvrigt gældende for de mange virksomheder, som tilhører eller er underleverandører til oplevelsesøkonomien. Godt nok øges forsamlingsforbuddet fra 5 til 25 personer, men da det kun vedrører sig udendørsaktiviteter, betyder det, at vores teatre, biografer, restauranter, barer, etc. fortsat er tvunget til at holde lukket. Heldigvis er mange af disse virksomheder – velsagtens alle danske virksomheder over en bred kam – gode til at tænke ud af boksen mht. deres services og produkter, hvilket gør, at de kan holde lidt gang i butikken.

Mht. coronapasset, så har Erhverv Aarhus tidligere understreget, at dette er et supergodt initiativ for erhvervslivet. Det skaber øget omsætning og letter arbejdet for erhvervslivet, når man har mulighed for at rejse i et forretningsøjemed. Men hvorfor nøjes? Hvorfor ikke udrulle coronapasset i en mere bred forstand; forstået på den måde, at man lader de mange danskere, som allerede er vaccineret, gøre brug af et sådan pas allerede nu? Hvis rationalet bag at nedlukke landet bl.a. var at passe på samfundets svage – et hensyn jeg og Erhverv Aarhus selvfølgelig bakker op om – så synes det kontraintuitivt, at man ikke vil lade netop de svageste i samfundet, de som er vaccineret, komme lidt ud ved fremvisning af et coronapas. I så fald kunne disse grupper få mulighed for at få det bedre socialt, ligesom de i højere grad kan gøre brug af de butikker, kulturtilbud og andet, der fra 1. marts igen kan åbne dørene for besøgende.

Vi hører fortsat fra medlemsvirksomheder og andre interessenter rundt omkring i Aarhusregionen, at det kan være svært at forstå, hvorfor nogle forretningsaktiviteter og butikker kan holde åbent eller nu får lov at åbne fra 1. marts, mens andre ikke har mulighed for samme. For hvordan kan det være, at mindre butikker nu må åbne igen, mens større butikker og varehuse på over 5000 kvadratmeter – hvilke velsagtens kunne skabe mere afstand mellem kunderne grundet deres størrelse – ikke må? Der mangler slet og ret information, og det kunne en mere langsigtet og konkret genåbningsplan bl.a. være en løsning på.