22. januar 2021

Erhverv Aarhus: Forbedret infrastruktur kan styrke jysk lufthavnsbetjening

Den seneste tids debat om trafikbetjening af de jyske lufthavne og Erhverv Aarhus' opbakning til en togforbindelse til Billund Airport har givet anledning til et par henvendelser til os vedr. vores holdning til emnet. Særligt med adresse til Aarhus Airport.


Erhverv Aarhus har i årevis været engageret i debatten om udviklingen af lufthavnsbetjeningen af det østjyske erhvervsliv. Vi er så heldige at både Billund Airport og Aarhus Airport er engagerede medlemmer af Erhverv Aarhus. Vi har derfor også et klart ønske om at begge lufthavne står stærkest muligt. Det aktualiseres af togbetjeningen af CPH og Aalborg lufthavne. Tusindvis af østjyske erhvervsfolk gør brug af både Billund og Aarhus. Begge lufthavne er essentielle for erhvervslivet, og derfor arbejder vi for optimale forbindelser til dem begge. Det gælder både motorvejsudvidelser og den skinnebårne trafik.

Aarhus Airport inde i en positiv udvikling, som den omkringliggende infrastruktur bør og skal understøtte. Aarhus Airport bør være en god forbindelse for det østjyske erhvervsliv til at komme ud i verden for at møde kunder og opsøge nye forretningsmuligheder. Vi har de seneste år været vidner til, at Aarhus Airport har taget store skridt i den rigtige retning med flere ruter målrettet både erhvervslivet og områdets borgere, ligesom lufthavnens fysiske rammer har fået et gevaldigt løft.

Derfor er tiden også inde til at vurdere, hvordan vi ellers sikrer lufthavnens fortsatte udvikling. Det er oplagt at genbesøge de muligheder, som omhandler den kollektive infrastruktur med tog til og fra lufthavnen. Hvis man kan sikre en rejsetid med tog på 35-40 minutter fra Aarhus C til Aarhus Airport, så er vi interesserede i at se det samlede regnestykke i forhold til den betydning det vil have for antallet af passagerer, mulighederne for at skabe nye ruter og andre effekter, som bidrager til lufthavnens udvikling. En skinnebetjening vil binde de store erhvervsområder i Aarhus direkte sammen med Aarhus Airport.

Erhverv Aarhus ser ikke debatten om forbedret infrastruktur til de jyske lufthavne som et ”enten/eller”. For os er det et ”både/og”. Der er ingen tvivl om, at et samlet løft af den jyske infrastruktur vil styrke virksomhederne og dansk eksport.