11. marts 2021

Erhverv Aarhus' coronaindsats

Hos Erhverv Aarhus har vi igennem det seneste års tid, fra corona-pandemien gjorde sit indtog i Danmark i foråret 2020 og indtil nu, slået på tromme for en helhedsorienteret håndtering af pandemien, som balancerer både folkesundheden, der naturligvis er alfa og omega, og erhvervslivets interesser.

Vi har siden 11. marts 2020, hvor Danmark første gang blev lukket ned, opfordret vores medlemsvirksomheder, samarbejdspartnere og andre til at efterleve de af myndighederne udstukne restriktioner og anbefalinger. I denne forbindelse har vi også løbende gjort opmærksom på vigtigheden i, at vi bruger vores sunde fornuft og ikke overimplementerer disse restriktioner og anbefalinger, således at samfundet og erhvervslivet ikke rammes unødigt hårdt af corona-pandemien.

Specifikt har vi gennem corona-perioden bl.a. opfordret til og foreslået følgende:

  • At man fra politisk hold medregner de samfundsmæssige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser, som en nedlukning af samfundet har – herunder de mange følgevirkninger som disse nedlukninger har for folks sociale ve og vel, behandlingsforløb af andre sygdomme end corona, de erhvervsdrivendes overlevelse, etc.
  • At der laves en langsigtet og mere konkret plan for fremtiden, som indretter sig efter udviklingen i smittetrykket og ligeledes korrigeres efter geografiske forskelle. Det vil lette hverdagen for erhvervslivet og borgerne betydeligt, hvis man har et bedre overblik over fremtiden, således at man bedre kan forbedrede sig på eventuelle skærpelser og lempelser af restriktionerne.
  • At hjælpepakkerne til erhvervslivet er mere fleksible og mere kombinérbare med en eventuel delvis åbning af sin virksomhed. At man fx kan åbne sin forretning på halvt blus og samtidigt få del af hjælpepakkerne i et nedreguleret omfang. Indtil videre har det for flere virksomheder ikke kunne betale sig at åbne halvt op, når det har været muligt, da man da ville miste muligheden for kompensation. Derfor opfordrer vi fortsat til mere fleksible hjælpepakker, hvor man bl.a. har muligheden for at kombinere lønkompensation med en delvis hjemsendelse.
  • I forlængelse af førnævnte bullet har vi ligeledes udtrykt ønske om, at lønkompensationen til små og mellemstore virksomheder også skulle dække de sociale omkostninger (pension, feriepenge, forsikring, etc.), at håndværkerfradraget skulle hæves midlertidigt, og at den seneste moms og skattebetaling skulle tilbagerulles for SMV’er.
  • Aarhus’ mange kulturtilbud inden for gastronomi, konferenceafvikling, kultur, sport, etc. udgør et kæmpe økonomisk aktiv for byen og resten af Aarhusregionen. Derfor har vi løbende italesat de store konsekvenser pandemien har haft for hele oplevelsesøkonomien og i den forbindelse plæderet for en mere branchespecifik hjælp til bl.a. kulturinstanserne. Det kunne fx ske gennem et midlertidigt oplevelsesfradrag a la det velkendte håndværkerfradrag.
  • At man hurtigst muligt får iværksat og udrullet idéen om coronapas, således at erhvervslivet har mulighed for forretningskritiske rejser, og så de, som er vaccineret, kan begynde at finde tilbage til en mere normal hverdag med alt, hvad det indebærer.
  • At den gradvise genåbning med effekt fra den 1. marts udvides, således at alle butikker, store som små, har mulighed for at åbne på samme vilkår.

Ovenstående skal ikke ses som en udtømmende liste over Erhverv Aarhus’ holdninger og opfordringer, hvad angår corona-pandemien, men snarere som et kort overblik over nogle af de synspunkter og forslag, som vi i særlig grad finder vigtige for, at samfundet og erhvervslivet kommer bedst muligt igennem og ud på den anden side af corona-krisen.