4. marts 2021

Der begynder så småt at være lys for enden af tunnelen

I mandags kunne mange af vores savnede udvalgsvarebutikker igen åbne dørene til stor glæde for både dem og byens borgere. Til trods for at køerne foran butikkerne har været lange de seneste dage, udviser kunder såvel som butiksejere stort ansvar: Der bliver holdt god afstand, og de butiksansatte navigerer på fornem vis i restriktionerne.

Den gradvise genåbning har en kæmpe betydning for butikkerne, der ligesom så mange andre har været hårdt spændt for pga. corona, ligesom det også har stor betydning for midtbyen. Midtbyen ville slet og ret ikke være det samme, hvis ikke der var et driftigt byliv med åbne butikker og andre aktiviteter. Det var dog også på høje tid, at butikkerne kunne genåbne efter en periode med lav omsætning. Mange har kun lige akkurat kunnet holde sig oven vande via nethandel og click & collect-ordninger.

Alt i alt har de første dage efter den gradvise genåbning i mandags forløbet yderst positivt og uproblematisk. Der synes derfor ikke at være noget til hinder for, at vi også kan lade de store butikker på over 5000 kvadratmeter åbne igen. Des flere åbne butikker, desto nemmere må det være at sikre sig imod, at der stimler for mange mennesker sammen de samme steder og i de samme butikker. Samtidigt har de store butikker, netop pga. af deres størrelse, mulighed for at skabe mere afstand mellem kunderne end de mindre butikker har. Genåbningen af butikslivet bør derfor også indbefatte de større udvalgsvarebutikker.

Samlet set er det glædeligt, at vi bevæger os i den rigtige retning mht. detailhandlen, at vaccinationerne ruller derudaf, ligesom coronapasset også så småt begynder at blive udrullet. Det giver anledning til optimisme, at vi forhåbentligt snart kan finde tilbage til en mere normal hverdag med alt, hvad det indebærer.