9. november 2023

Vi har orienteret os i regeringens 2030-plan

Tirsdag fremlagde regeringen deres nye 2030-plan. Planen indeholder flere gode elementer, som på papiret gavner erhvervslivet, og som er i tråd med vores arbejde for at forbedre det aarhusianske erhvervslivs rammevilkår.

Regeringen har blandt andet lagt op til en nytænkning af erhvervsstøtten, hvormed man sigter efter at gøre det nemmere at drive og udvikle sin forretning. Derudover er der afsat 1 milliard kr. til at øge rammevilkårene for iværksættere, hvilket blandt andet skal gøre det lettere at investere i startups.

Regeringen annullerer den planlagte skatteforhøjelse på beskatning af selskabernes ejendomsavancer (lagerbeskatning) og letter vilkårene for generationsskifte i familieejede virksomheder.

Derudover er vi glade for at regeringen vil øge arbejdsudbuddet med 45.000 personer frem mod 2030, hvor et led i den strategi er et øget fokus på rekruttering af international arbejdskraft.

Selvom det er glædeligt, at regeringen vil øge arbejdsudbuddet og øge fokus på vilkårene for at rekruttere international arbejdskraft, havde vi gerne set, at man øgede arbejdsudbuddet yderligere. Erhvervslivet mangler akut arbejdskraft inden for flere brancher allerede nu, og ser vi bare på den grønne omstilling, forventes det jf. HBS Economics, at der i 2028 kommer til at mangle over 25.000 hænder til at løfte denne opgave og implementere de grønne løsninger ude i landet.

Læs 2030-planen her.