7. juni 2023

Unges trivsel: Vær med til at løfte denne dagsorden

Kan kultur- og erhvervslivet sammen skabe fællesskaber, der skaber bedre trivsel for de unge, hvad er potentialet i sådanne fællesskaber, og har vi overhovedet råd til ikke at vende mistrivselskurven blandt de unge med tanke på, at det er erhvervslivets fremtidige medarbejdere og vores kollegaer, det vedrører?


Dette var indgangsvinklen til debatmødet om unges trivsel, som vi tidligere på året afholdt i regi af Erhvervs- og Kulturforum Aarhus (EKFA). Efter mødet gav over 50 deltagere tilsagn om, at de ville indgå i det videre udviklingsarbejde, hvilket har udmøntet sig i fire arbejdsklynger. 

Og der er fortsat plads til flere virksomheder og erhvervsfolk i disse klynger.

Så hvis du vil være med til at gøre en indsats for at vende mistrivselskurven blandt unge, har du mulighed for dette ved at blive en del af en af disse klynger. 

Skriv til Kristine Holst Rasmussen på khr@erhvervaarhus.dk, hvis du er interesseret.

Vi glæder os til at løfte denne vigtige dagsorden sammen med dig!

Se video fra debatmødet og læs mere her.