30. november 2023

Generalforsamling i Erhverv Aarhus bød bl.a. på formandsskifte og perspektiver for fremtiden

Én kapacitet træder af, og en ny – og velkendt – ditto træder til som forperson, ligesom en tysk profil bliver en del af Erhverv Aarhus’ bestyrelse. Terje Vammen, Silverlining Research, træder tilbage efter ni år i bestyrelsen, seks af årene som formand, og giver stafetten videre til den tidligere næstformand, Mai Louise Agerskov, INCUBA.

Byens største erhvervsnetværk, Erhverv Aarhus, fik i dag en ny bestyrelse med en ny forperson i Mai Louise Agerskov, INCUBA, og et nyt bestyrelsesmedlem i form af tyske Hauke Daene, Lidl. Formandsskiftet i bestyrelsen sker efter en regel i foreningens vedtægter om, at et bestyrelsesmedlem maksimalt kan sidde i ni år.

Scandic Aarhus City dannede ramme for generalforsamlingen, hvor 150 medlemmer kunne høre Terje Vammen give en status på foreningen og sit eget engagement i Erhverv Aarhus:

Erhverv Aarhus er et rigtigt godt sted lige nu. Vi har gennem de seneste år oplevet en særdeles positiv udvikling, hvad angår vores primære virke – den erhvervspolitiske indflydelse med et intensiveret samarbejde med blandt andet Aarhus Kommune, – ligesom vi oplever stor tilslutning til vores viden- og netværksarrangementer. Så jeg er meget tilfreds med at have været med til at sætte mit præg på Erhverv Aarhus først som bestyrelsesmedlem og næstformand i tre år og senest som formand i de seneste seks år. Det glæder mig at overlade Erhverv Aarhus til en ny og yderst kompetent forperson, en engageret bestyrelse og et stærkt sekretariat.

Sådan lød det fra Terje Vammen, som også pointerede, at han ser frem til at fortsætte sit engagement i Erhverv Aarhus:

Selvom jeg træder ud af bestyrelsen, så forbliver jeg engageret i foreningen som både virksomhedsmedlem og i det nyetablerede udvalg for Byudvikling og Infrastruktur. Det er ét af i alt tre nystartede Erhverv Aarhus-udvalg, der skal være med bidrage til foreningens erhvervspolitiske arbejde og øvrige aktiviteter, så det ser jeg frem til.”

Mai Louise Agerskov fik også lejlighed til at sige et par ord og præsentere den konstituerede bestyrelse på aftenen:

Jeg overtager formandsposten fra en særdeles vellidt og dygtig kapacitet, som siden, han selv fik overdraget posten i 2017, har sat en klar retning for foreningen og som engageret frontfigur har været med til at skabe mange stærke resultater på det erhvervspolitiske område, uanset om det har handlet om havneudvidelse, E45, etablering af Marselistunnelen, samarbejder mellem erhverv og kultur, mobiliteten i og omkring Aarhus og meget andet,” fremhævede Mai Louise Agerskov og fortsatte:

Sammen med den nykonstituerede bestyrelse vil jeg fortsætte denne kurs – selvfølgelig krydret med mine egne idéer og fremgangsmåder – og bygge ovenpå det momentum, der er skabt de seneste år. Erhverv Aarhus skal fortsat gøre sin indflydelse gældende på vegne af erhvervslivet, og så skal vi kontinuerligt udvikle event- og netværksplatformen, så endnu flere virksomheder får lyst til at engagere sig i Erhverv Aarhus og oplever, at vi bidrager med både viden, netværk og indflydelse, der batter,” fastslog Mai Louise Agerskov.

Den nye profil i Erhverv Aarhus’ bestyrelse, Hauke Daene fra Lidl, fik også lejlighed til at præsentere sig selv til generalforsamlingen. Hauke er i forvejen engageret i Erhverv Aarhus MentorNetværk og det nyetablerede udvalg med fokus på uddannelse og arbejdskraft, men ser nu også frem til en rolle i bestyrelsen.

Jeg er beæret over at få muligheden for at blive en endnu større del af Erhverv Aarhus og indgå i en bestyrelse med så mange stærke erhvervsprofiler fra flere forskellige brancher. Jeg ser frem til at bidrage til foreningens arbejde med mine erfaringer inden for bl.a. detail og HR, og så vil jeg også bringe min internationale baggrund med mig ind i foreningen, så vi kan gøre Erhverv Aarhus’ internationaliseringsindsats endnu stærkere, end den i forvejen er,” lød det fra Hauke Daene.

Bestyrelsen i Erhverv Aarhus ser nu således ud:

  • Mai Louise Agerskov, adm. direktør, INCUBA (forperson)
  • Poul Nielsen, regionsdirektør, Danske Bank (næstforperson)
  • Jasper Kyndi, senior markedsdirektør, COWI Danmark (udgør sammen med forperson og næstforperson bestyrelsens forretningsudvalg)
  • Henrik Stærmose, direktør og medejer, Racehall
  • Jan Dam Poulsen, director, Blue Water Shipping
  • Lone Ryg Olsen, erhvervsdirektør, Aarhus Universitet
  • Nina Carlslund, hoteldirektør, Scandic Aarhus City
  • Jens-Jacob Aarup, CEO, Inspari
  • Hauke Daene, HR-direktør, Lidl Danmark


Om Erhverv Aarhus:
Erhverv Aarhus er en erhvervsforening, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima for alle i Aarhusregionen. Vi er summen af alle vores 500 medlemmer på tværs af brancher og størrelser. Erhverv Aarhus har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privatdrevet og medlemsfinansieret forening med fokus på erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem medlemsvirksomhederne.

Erhverv Aarhus har i efteråret 2023 etableret tre nye udvalg: Udvalg for Byudvikling og Infrastruktur, Udvalg for Uddannelse og Arbejdskraft samt Udvalg for Innovation og Iværksætteri.

Læs mere om Erhverv Aarhus og se foreningens udvalg mm. på: https://erhvervaarhus.dk/.