25. maj 2023

Arbejdskraftsindsatsen under Erhverv Aarhus MentorNetværk fortsættes og styrkes med forlængelse af aftale

Aarhus Kommune, Jobcenter Aarhus og Erhverv Aarhus samarbejder for at hjælpe jobsøgende akademikere og professionsbachelorer tættere på et job og forbedre virksomhedernes adgang til arbejdskraft. Den eksisterende aftale er netop blevet forlænget til og med 2025 for at bygge videre på samarbejdets flotte resultater.

Aarhus er en by i vækst på en helt masse fronter: Antallet af virksomheder, især de små og mellemstore, vokser i byen, ligesom også indbyggertallet gør. Ledigheden er historisk lav og er fortsat på vej nedad, alt imens antallet af dimittender, som byens mange og superhabile uddannelsesinstitutioner løbende udklækker, stiger.

Aarhus Kommune, Jobcenter Aarhus og Erhverv Aarhus forlænger succesfuldt samarbejde
Denne udvikling er overordnet set meget positiv og et billede på, at det går godt i Aarhus – noget Aarhus Kommune, Jobcenter Aarhus og Erhverv Aarhus naturligvis gerne ser fortsætte:


Det går generelt set godt i Aarhus. Ledigheden blandt aarhusianerne falder, også for byens mange dygtige dimittender. Men vi skal altid stræbe efter at gøre det bedre. Derfor glæder det mig, at vi forlænger samarbejdet med Erhverv Aarhus. Resultaterne viser, at de jobsøgende i mentornetværket bliver klædt bedre på til arbejdslivet. Syv ud af ti kommer i job, så det er ganske imponerende,” lyder det fra Anders Winnerskjold, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Også hos Erhverv Aarhus glæder man sig over, at samarbejdsaftalen vedr. Erhverv Aarhus MentorNetværk nu forlænges til og med 2025:

Aarhus er en stor uddannelsesby, hvor der hvert år udklækkes mange superdygtige dimittender. Dimittenderne udgør samtidigt vores nye, kommende kollegaer og medarbejdere ude i virksomhederne, hvor man inden for visse brancher dog stadigvæk higer efter arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at styrke forbindelsen mellem netop virksomhederne på den ene side og byens dimittender og andre ledige på den anden side. På den måde kan vi nemlig forbedre virksomhedernes adgang til og mulighed for at rekruttere de medarbejdere, de har brug for til at drive og vækste deres forretning og dermed skubbe yderligere til den positive udvikling af byen,” siger Poul Dalsgaard, direktør i Erhverv Aarhus.

Om Erhverv Aarhus MentorNetværk
Erhverv Aarhus MentorNetværk er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommune, Jobcenter Aarhus og Erhverv Aarhus, som er operatør. Projektet består af en række tremåneders mentorforløb, hvor jobsøgende akademikere og professionsbachelorer (mentees), som Jobcenter Aarhus leverer, matches med frivillige erhvervspersoner (mentorer), som Erhverv Aarhus finder blandt sine medlemmer og samarbejdspartnere.

Udover mentorforløbene består Erhverv Aarhus MentorNetværk også af forskellige matchmaking-aktiviteter, som de tre aftaleparter løbende udvikler og udfører. Fælles for alle aktiviteter under Erhverv Aarhus MentorNetværk er, at de bygger bro mellem jobsøgende og erhvervslivet, således førstnævntes muligheder for at få en fod inden for hos virksomhederne forbedres.

En af de erhvervsfolk, som frivilligt stiller sin tid til rådighed som mentor i netværket og mentorforløbene, er Per Tønsberg Frandsen, Assistant Director hos EY:

Jeg har været tilknyttet som mentor i Erhverv Aarhus MentorNetværk i en god rum tid efterhånden og har således kunne følge med i, hvordan netværket og mentorforløbene har udviklet sig i endnu mere positiv retning, mens mentorkorpset samtidigt er vokset betydeligt i størrelse. Det glæder mig derfor, at Erhverv Aarhus MentorNetværk fortsætter, da det er et utrolig givtigt projekt for mentees – men så sandelig også for mig selv personligt som mentor,” udtaler Per Tønsberg Frandsen, mentor i Erhverv Aarhus MentorNetværk.

Det er ikke kun mentorerne, der finder Erhverv Aarhus MentorNetværk og aktiviteterne herunder, udbytterigt. Det gør også de jobsøgende mentees:

Min dygtige mentor formåede sammen med netværkets andre mentorer, som alle mødte mig i øjenhøjde, at skabe et trygt og fortroligt rum med plads til at dele bekymringer, drømme og succesoplevelser. Mentorforløbet inspirerede mig til at bryde ud af min komfortzone og nytænke min jobsøgning. Det har derfor været yderst værdifuldt og udbytterigt for mig at blive en del af Erhverv Aarhus MentorNetværk,” siger Camilla Lundgaard Poulsen, mentee i Erhverv Aarhus MentorNetværk.

Om Erhverv Aarhus
Erhverv Aarhus er en privat erhvervsorganisation, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima i Aarhusregionen på vegne af 500 medlemsvirksomheder.

Kontakt

  • Anders Winnerskjold, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, via Christian Thue Frank, konsulent, på tlf. 8940 3409.
  • Paul Dalsgaard, direktør hos Erhverv Aarhus, på tlf. 4030 0020.
  • Benjamin Andersen, projektleder for Erhverv Aarhus MentorNetværk hos Erhverv Aarhus, på tlf. 8612 7200.