21. april 2023

Input til høringssvar ang. Aarhus Kommunes LGBT+ politik og handlingsplan

Erhverv Aarhus er i forbindelse med Aarhus Kommunes beslutning om at udvikle en LGBT+ politik og handlingsplan grundet bl.a. lav trivsel blandt LGBT+ borgere i Aarhus ved at udarbejde et høringssvar, som vil anskue problemet fra et erhvervsmæssigt perspektiv.

I høringssvaret vil vi blandt andet fokusere på, hvordan forbedret trivsel blandt LGBT+ personer vil være et positivt bidrag til erhvervslivets muligheder for at rekruttere kompetent arbejdskraft og dermed også være en økonomisk gevinst for Aarhus.

Vi opfordrer også til, at kommunen henter inspiration fra de aarhusianske SMV’ers arbejde med LGBT+ dagsordenen samt større virksomheder, som Nordea, Vestas og Danske Banks, som hver især har etableret interne LGBT+ netværk.

I forbindelse med dette arbejde vil vi gerne opfordre vores medlemmer til at dele erfaringer eller input med os på mail@erhvervaarhus.dk, som vi kan inkorporere i vores høringssvar.

I kan også selv indsende høringssvar her


Høringsfristen er fredag den 28. april.

Læs mere om Aarhus Kommunes LGBT+ initiativ her