29. juni 2023

Hvordan bliver Aarhus Kommune jeres næste kunde?

Det er et spørgsmål, mange virksomheder gerne vil blive klogere på – men også et spørgsmål, som mange virksomheder endnu aldrig har overvejet. For hvad indebærer det og hvor omfattende er en udbudsproces? Kan man omgå et udbud og opnå samhandel på anden vis? Hvordan kommer man gennem nåleøjet, hvad er fordelene og er der en hage ved et samarbejde med Aarhus Kommune?

Siden 2021 har Erhverv Aarhus og Indkøb og Udbud i Aarhus Kommune samarbejdet om at styrke dialog, videndeling og samhandel mellem kommunen og erhvervslivet. I regi af dét partnerskab, afholdes forskellige arrangementer, der bl.a. er målrettet virksomheder med begrænset erfaring med udbud og med at være leverandør til det offentlige, hvor formålet er at stille skarpt på, hvad det vil sige at være leverandør til Aarhus Kommune. Andre arrangementer vil være målrettet specifikke brancher eller områder som f.eks. et dialogmøde vedrørende SKI-udbuddet af hotelophold, der blev afholdt den 28. februar 2022, og som resulterede i, at hele 12 Aarhus-baserede hoteller vandt en plads på aftalen med SKI – heraf flere af dem medlemmer i Erhverv Aarhus.

Den 7. september 2023 afholder Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune et inspirerende arrangement på Dokk1, med en række spændende oplægsholdere, der stiller skarpt på velfærdsteknologiens værdi for samfundet – set med politiske øjne, anskuet fra en indkøbsorienteret vinkel i regi af Aarhus Kommune, og demonstreret af nogle af branchens førende virksomheder inden for velfærdsteknologi. Arrangementet afrundes i udstillingen ”Velkommen Hjem med Velfærdsteknologi” ved DokkX, som giver deltagerne en unik mulighed for med egne øjne – og krop - at opleve nogle af de velfærdsteknologiske løsninger, der allerede eksisterer, forhandles, og bl.a. anvendes i omsorgsinstitutioner rundt i Aarhus Kommune.

Nyttig viden om udbud

Som led i partnerskabet mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus, er der udarbejdet en flyer med otte gode råd, der skal medvirke til en mere effektiv udbudsproces og gøre det mere overskueligt for virksomheder, der gerne vil byde ind på udbud fra Aarhus Kommune.

Af Aarhus Kommunes Udbudsplan fremgår det, hvilke områder inden for varer og tjenesteydelser, som Aarhus Kommune forventer at udbyde i det kommende år. Aarhus Kommunes udbudsplan og flyeren "Gode råd til udbud i Aarhus Kommune" forefindes på kommunens hjemmeside HER.

Hvis du og din virksomhed kunne tænke jer at blive klogere på, hvordan Aarhus Kommune kan blive jeres næste kunde, eller hvis I har spørgsmål eller input, der vedrører samarbejdet mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud, eller specifikt udbud i Aarhus Kommune, så kontakt Marie Mellerup – projektleder på Indkøb og Udbud, på mme@erhvervaarhus.dk.