16. maj 2023

Fortsat opbakning til en Kattegatforbindelse

Erhverv Aarhus' formand Terje Vammen deltog tidligere på ugen i en høring på Christiansborg med fokus på Kattegatforbindelsen. Her fik både Kattegatkomitéen og modstanderforeningerne taletid for at sikre en nuanceret debat. Erhverv Aarhus mener fortsat, at en fast forbindelse over Kattegat vil være en gevinst for landets sammenhængskraft og dermed også vil komme erhvervslivet til gode.


En beslutning om så markant et infrastrukturprojekt skal naturligvis skal træffes på baggrund af en balanceret afvejning mellem de befolknings- og erhvervsmæssige fordele og de potentielle økonomiske og miljømæssige omkostninger ved etableringen af forbindelsen:


Med udsigt til så store tidsmæssige besparelser er der ingen tvivl om, at en Kattegatforbindelse vil være et anlægsprojekt af historisk betydning, der for altid vil forandre, hvordan vi mentalt opfatter den infrastrukturelle opbygning og afstandene mellem de forskellige regioner i vores land. Danmark vil simpelthen føles geografisk mindre, og feltet af erhvervs- og bosætningsmuligheder vil udvide sig tilsvarende," siger Terje Vammen.