24. februar 2023

Flere erhvervsparkeringspladser til Aarhus C

Erhverv Aarhus og Aarhus Håndværkerforening har i flere omgange gjort opmærksom på, at der mangler flere erhvervsparkeringspladser inde i Aarhus C. Og nu er det endeligt fastlagt i byplanlægningen, at der kommer flere erhvervsvenlige parkeringspladser.

Efter vedtagelsen af Parkeringsredegørelsen i juni 2022 var der møde mellem Teknik og Miljø, Erhverv Aarhus og Aarhus Håndværkerforening, hvor ønsker til fremtidig håndværkerparkering blev drøftet og steder, hvor der opleves problemer hermed, blev identificeret.

Efterfølgende gennemgik Teknik og Miljø midtbyen og på baggrund heraf lavede forvaltningen et forslag til cirka 40 områder, hvor der ville kunne etableres håndværkerparkeringspladser. Konkret drejer det sig om 77 håndværkerparkeringspladser.

Man forventer, at de nye håndværkerparkeringspladser kan være etableret i løbet af april 2023.