16. marts 2023

De unges mistrivsel rammer også erhvervslivet

Erhverv Aarhus' direktør, Poul Dalsgaard, er netop nu aktuel med en klumme om unges trivsel.

"De unge er fremtiden. De unge er også fremtidens medarbejdere. Og trives de unge ikke, så kan det få vidtrækkende konsekvenser, ikke blot for dem selv, men også for samfundet som helhed. Derfor må erhvervslivet sammen med kulturen forsøge at skabe fællesskaber, der medvirker til bedre trivsel for de unge," lyder det bl.a. i Poul Dalsgaards klumme i Jyllands-Posten.

Erhverv Aarhus arbejder for, at erhvervslivet har de bedst mulige betingelser for at drive deres forretning – og heri ligger også erhvervslivets muligheder for at rekruttere den kompetente arbejdskraft, de efterspørger.
Derfor skal vi sørge for at afhjælpe den stigende mistrivsel særligt blandt de unge, fremtidens medarbejdere. Det forsøger vi bl.a. at gøre i regi af Erhvervs- og Kulturforum Aarhus (EKFA), som er en fælles platform mellem erhvervslivet, kulturen og Aarhus Kommune, hvor vi fornyligt afholdt arrangementet, "Debatmøde: Spot på de unges trivsel". 


Læs mere om EKFA og se video fra debatmødet her

Læs hele JP-klummen her