31. august 2023

Dansk Industris undersøgelse om erhvervsvenlighed: Der er plads til forbedring i Aarhus

Erhvervsvenlighed er selve kernen af Erhverv Aarhus’ virke – og vi arbejder løbende på at forbedre det brede erhvervslivets rammer og vilkår.


Ifølge Dansk Industris undersøgelse indtager Aarhus Kommune en 80. plads samlet set, hvor kommunen i sidste års undersøgelse indtog en 78. plads.

I undersøgelsen fremhæves bl.a. infrastruktur, adgang til arbejdskraft, brug af private leverandører og dialog med kommunen som områder, hvor der er plads til forbedring i Aarhus Kommune. Resultatet – formoder vi – skal også ses i lyset af, at Aarhus er en by i rivende udvikling, og det betyder, at tingene ofte går hurtigt, og at det derfor kan være svært at følge med ift. infrastruktur, sagsbehandlingstider o.lign.


Erhverv Aarhus er en aktiv samarbejdspartner med Aarhus Kommune og tager også del i opgaven om at løse forskellige udfordringer. Primo 2023 indgik vi f.eks. en partnerskabsaftale, hvor vi bl.a. sætter fokus på SMV’ers eksportmuligheder samt efter- og videreuddannelse af medarbejdere, ligesom vi siden 2021 har samarbejdet om at skabe bedre vilkår for at blive leverandør til Aarhus Kommune.


Derudover er vi også optagede af byens infrastruktur og fysiske udvikling, og er derfor bevidste om, at Aarhus fortsat har trafikale udfordringer. Arbejdskraft er også højt på vores dagsorden, hvilket bl.a. afspejler sig i vores internationaliseringsindsatser under International Community og den østjyske afdeling af HEADSTART, hvorigennem vi arbejder for at gøre det nemmere for erhvervslivet at tiltrække og fastholde international arbejdskraft, mens vi gennem Erhverv Aarhus MentorNetværk har fokus på at få ledige akademikere og professionsbachelorer bedre klædt på ift. arbejdsmarkedet.


Vi vil drøfte placeringen med Aarhus Kommune og andre relevante samarbejdspartnere og fortsat gøre vores for at bidrage til at vi kan løfte kommunens erhvervsvenlighed.

Se Dansk Industris undersøgelse her.