21. april 2022

Visionært reformudspil og grøn skattereform

Regeringen præsenterede i denne uge reformudspillet, Danmark kan mere II, der har til formål at sætte turbo under den grønne omstilling, bl.a. for at gøre Danmark energiselvforsynende. I samme ombæring præsenteredes også et forslag til en grøn skattereform, der lægger op til en CO2-afgift på 750 kr. pr. ton CO2.

Overordnet udstikker udspillet nogle vigtige og visionære energipolitiske ambitioner for både den grønne omstilling og målsætningen om at blive energiselvforsynende. Ambitioner, som vi naturligvis bakker fuldt op om.

I forbindelse med præsentationen af reformudspillet er det af regeringen blevet fremført, at opprioriteringen af projekter relateret til den grønne omstilling nødvendiggør en omprioritering af dele af de anlægsprojekter, som blev vedtaget med aftalen om Infrastrukturplan 2035. At en omprioritering kan blive nødvendig, har vi naturligvis forståelse for.

Samtidig har vi til hensigt at følge de kommende forhandlinger nøje for at sikre, at de rette hensyn i videst muligt omfang tages i forhold til både erhvervslivets og borgernes konkrete behov for de anlægsprojekter, der evt. må nedprioriteres eller udskydes. Her tænker vi særligt på væsentlige infrastrukturprojekter som den planlagte udvidelse af E45 og Marselistunnelen.

Også udspillet til en grøn skattereform ser vi som et vigtigt og nødvendigt udspil i bestræbelsen på at gøre Danmark grønnere. Dog mener vi, at den foreslåede omfordeling, hvor afgifts-provenuet tilbageføres som tilskudspuljer målrettet særligt de største og mest forurenende virksomheder, i stedet bør komme det samlede erhvervsliv til gode i form af en sænkelse af selskabsskatten eller af energiafgifterne. Hermed sikres den, efter vores opfattelse, nødvendige balance i skattereformen.

Vi følger udviklingen og hører gerne fra dig og din virksomhed, hvis I har input til reformudspillet.