17. marts 2022

Vi ser positivt på Kattegatforbindelsen

I løbet af foråret forventes den igangværende forundersøgelse af muligheden for at etablere en kattegatforbindelse at blive offentliggjort. I den forbindelse har bestyrelsesformand hos Erhverv Aarhus, Terje Vammen, i en artikel i JP Aarhus udtalt sig positivt om de mange fordele for både erhvervslivet og sammenhængskraften, som en kattegatforbindelse potentielt vil medføre:

”Vi synes stadig, at det er et relevant projekt, som vi gerne ser gennemført for hele Danmarks skyld[..] I dag er vi afhængige af at skulle tværs over Fyn og Storebælt. Det vil give en helt anden mental og fysisk infrastruktur i Danmark, hvis de to hovedbyer bliver bundet tættere sammen.”

Han uddyber endvidere om det nødvendige langsigtede perspektiv ved vurderingen af projektets miljømæssige konsekvenser:

"På den anden side står forbindelsen der også om 100 år, hvor folk i alle år har kørt mindre for at komme mellem landsdelene. Selv om vi kan mødes på andre måder i dag, skal varer og mennesker frem og tilbage en gang imellem, så broen vil være en gevinst, når den først er der."

Selvom vi som udgangspunkt ser positivt på projekter, som vil styrke de infrastrukturelle rammebetingelser for østjyske virksomheder, ønsker vi naturligvis også, at beslutningen om så markant et infrastrukturprojekt skal træffes på baggrund af en balanceret afvejning mellem de erhvervsmæssige fordele og de økonomiske og miljømæssige omkostninger ved etableringen af forbindelsen.

Derfor ser vi også frem til at læse konklusionerne i den kommende forundersøgelse, som forhåbentlig vil være med til sikre grundlaget for en oplyst og faktabaseret debat om projektet fremadrettet.

Vi hører som altid gerne fra jer, hvis I har nogle synspunkter eller holdninger til projektet eller andre erhvervspolitiske dagsordener, som I ønsker, at vi adresserer.

Send venligst eventuelle input til konstitueret direktør, Jesper Theil, på jt@erhvervaarhus.dk