13. januar 2022

Pressemeddelelse: Udenlandsk arbejdskraft: Der skal handling bag ordene

Kort før jul sendte Erhverv Aarhus/International Community sammen en række jyske virksomheder og erhvervsorganisationer en henvendelse med fokus på erhvervslivets behov for udenlandsk arbejdskraft til flere ministre og folketingsmedlemmer. Henvendelsen er blevet positivt modtaget på tværs af fløjene, og også Statsminister Mette Frederiksen har signaleret mere åbenhed overfor udenlandsk arbejdskraft eksempelvis i sin nytårstale.

Henvendelsen tager afsæt i, at dansk erhvervsliv mangler kvalificeret arbejdskraft. Lige nu er udfordringen så stor, at mange virksomheder betragter manglen på kvalificerede medarbejdere som en trussel mod deres vækst og konkurrenceevne. Ifølge Ken Cordes, bestyrelsesmedlem i Erhverv Aarhus/International Community og formand for International Communitys Executive Committee, er udenlandsk arbejdskraft en veldokumenteret delløsning på udfordringen:

Ud over at bidrage positivt til det aktuelle opsving, de offentlige finanser og afhjælpe virksomhedernes mangel på arbejdskraft, viser undersøgelser*, at højtkvalificerede udlændinge også bidrager til øget produktivitet, innovation og eksport. Udenlandske medarbejdere understøtter med andre ord vækst og velstand i Danmark.

Erhvervslivets konkurrenceevne er på spil

Derfor er det også positivt, at statsministeren og flere andre politikere – senest Michael Aastrup Jensen (V), som efter opfordring herom fra Erhverv Aarhus/International Community d. 12. jan. 2022 udtalte sig om emnet i Folketingssalen – er bevidste om, at der skal ske ændringer på området. Der skal dog hurtigst muligt handling bag ordene, før problemerne kan løses og frustrationerne afhjælpes. Det er især de mange forgæves rekrutteringer og problemerne med den lange sagsbehandlingstid, når virksomhederne forsøger at hente de internationale medarbejdere, som frustrerer erhvervslivet.

Vi er glade for, at vi er lykkedes med at trænge igennem med et så vigtigt budskab på vegne af erhvervslivet. Vi og andre erhvervsorganisationer har længe efterlyst politisk handling, så vi ser frem til at den nye kurs bliver bragt til handling. Virksomhederne skal hurtigst muligt have de bedste forudsætninger for at kunne rekruttere internationalt og dermed skærpe deres konkurrenceevne, så vi kan fortsætte det aktuelle opsving,” siger Ken Cordes.

Virksomhederne oplever et akut behov

En lang række virksomheder tilslutter sig Ken Cordes’ synspunkter mht. udenlandsk arbejdskraft. En af disse er virksomheden International Flavors & Fragrances Inc. (IFF), som beretter om akut behov udenlandsk arbejdskraft, hvilket dog besværliggøres af lange sagsbehandlingstider. Mette Nyberg Hansen, Campus Brabrand Manager hos IFF, oplever bl.a. stor træghed og mangelfuld kommunikation fra offentlige styrelser, hvad angår ansøgninger om arbejdstilladelser til internationale i Danmark. Denne langsommelige sagsbehandlingstid udgør altså en anseelig barriere for rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft, hvilket også beløbsgrænseordningen gør.

Med i koret af aktører og virksomheder, som er utilfredse med sagsbehandlingstiden ifm. rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og de mange regler, der bremser denne proces, er også Danish Crown, Vertikal AI, Uber, NNE, AAK Denmark A/S, Siemens Gamesa, Grundfos og Aarhus Universitet for blot at nævne et udpluk.

Michael Winther, Funktionschef ved International Staff Office, Aarhus Universitet, påpeger i denne forbindelse især på de store konsekvenser, den langsommelige sagsbehandlingstid har for de implicerede personer, som i flere tilfælde må afstå jobmuligheder i Danmark pga. sagsbehandlingstiden for deres arbejdstilladelse. Sådanne skæbner påvirker tillige familierne til de implicerede personer, uanset om de kommer fra EU-lande eller ej.

De familiære problemer mht. indhentelsen af arbejdstilladelser for internationale fremhæves også af Evalicia Lyneborg, Sr. Mobility Consultant hos Grundfos. Det er et problem, at man hos styrelserne, der behandler ansøgninger om arbejdstilladelse til internationale, ikke prioriterer at ekspedere ansøgninger kommende fra personer fra samme familie samtidigt. Det er et problem for de implicerede personer og familierne men også for virksomhederne, som i nogle tilfælde må udsætte eller helt afblæse planlagte ansættelser af internationale, hvis disses indrejse til Danmark udsættes grundet lang sagsbehandlingstid ifm. partnerens ansøgning om arbejdstilladelse.

Ovennævnte problemstillinger er velkendte hos konsulentvirksomheden Lone Skriver – Your Global Mobility Advisor, som bistår virksomheder ifm. rekruttering af internationale. Processen, som ligger bag denne rekruttering, er på flere områder både ineffektiv og ufleksibel bl.a. i kraft af de mange regler, som behandlingen af arbejdstilladelser for internationale er behæftet med. Dette er medvirkende til, at sagsbehandlingstiden ofte trækkes i langdrag, og at igangværende rekrutteringer af internationale i flere tilfælde derfor går tabt.

Fakta:

  • Business Region Aarhus, Destination Aarhus, Vejle Kommune, Business Region Midtvest, Erhverv Randers, Erhverv Aarhus/International Community og virksomhederne og organisationerne i International Communitys Executive Committee (Grundfos, IFF, Vestas, Aarhus Universitet, VisitAarhus, Aarhus Kommune) samt Siemens Gamesa sendte en henvendelse den 21. december 2021 til en række ministre og folketingsmedlemmer. I henvendelsen fremhævede vi især behovet for udenlandsk arbejdskraft, og at man fra politisk side bør fokusere på at komme den lange sagsbehandlingstid til livs.
  • Udenlandske medarbejdere bidrager med vækst i dansk økonomi. Personer fra EU, der har opholdstilladelse til erhverv, og som ikke har en familie med til Danmark, bidrager i gennemsnit med 127.000 kr. årligt til de offentlige finanser. Personer på beløbsordningen fra lande uden for EU bidrager endnu mere. De bidrager gennemsnitligt årligt med 296.000 kr., hvis de ikke har familie med til Danmark. (Dansk Arbejdsgiverforening, september 2020).

(*Rose Skaksen, 2011; Foged et al., 2018).