10. november 2022

Nu venter afgørelsen om udvidelsen af Aarhus Havn

Det sidste temamøde mellem fortalere og modstandere af havneudvidelsen er afholdt og i mandags blev den sidste borger konference ligeledes gennemført. Nu venter et borgerpanel, der skal vurdere for og imod havneudvidelsen og i sidste ende drøfte deres holdninger med byrådet.

På borgerkonferencen var der taletid til erhvervsliv, fællesråd, og andre aktører, der har en holdning til den mulige udvidelse af Aarhus Havn.

Byrådet har besluttet, at der også skal ses på alternativer til den ansøgte udvidelse, og de foreløbige analyser viser, at de fire fremstillede alternativer kun kan opfylde halvdelen af havnens fremtidige pladsbehov. Der skal foretages flere analyser førend den endelige konklusion fremlægges.

Byrådet ventes at træffe beslutning om udvidelsen i februar 2023.

Læs mere i Århus Stiftstidende