1. december 2022

Medlemsundersøgelse 2022: Tak for input – skal flere af dine kollegaer engageres i medlemskabet?

Kære medlemmer. Vi lytter til den feedback, I giver os.

Efter at have gennemgået jeres besvarelser til medlemsundersøgelsen for 2022 glæder det os, at I bruger og er tilfredse med de services, aktiviteter og andet, som Erhverv Aarhus tilbyder. Events, nyhedsbrev og vores generelle kommunikation samt det netværk, Erhverv Aarhus er facilitator for, er nogle af de elementer af medlemskabet, som I i særlig grad bruger og er tilfredse med.

I er over en bred kam tilfredse med jeres medlemskab: 82% svarer, at I er tilfredse (51%) eller meget tilfredse (31%) med jeres medlemskab af Erhverv Aarhus og de services og aktiviteter, I tilbydes som medlem af foreningen. Til sammenligning lå tilfredsheden med medlemskabet i 2019 på 77%.

I et særligt tilfredse med de events, Erhverv Aarhus tilbyder: 86% svarer, at I er tilfredse (50%) eller meget tilfredse (36%) med disse. Det er vi meget glade for, da vi sætter en ære i at holde et højt niveau til alle de +70 arrangementer, vi afholder og faciliterer hvert år.

Medlemsundersøgelsen viser dog, at det er ganske få medarbejdere fra hver af jer medlemmers virksomhed/organisation, der deltager i Erhverv Aarhus’ arrangementer. Knap halvdelen angiver, at det kun er 1-2 medarbejdere fra medlemsvirksomheden/-organisationen, der deltager til vores arrangementer.

Det er derfor vigtigt for os at understrege, at et medlemskab af Erhverv Aarhus gælder hele virksomheden/organisationen, dvs. alle medarbejdere. Så hvis du ikke selv kan deltage til et af vores arrangementer, vil vi gerne opfordre til, at I spørger internt i virksomheden/organisationen, om der er andre, der kunne have interesse i af deltage. I er også mere end velkommen til at sende flere fra virksomheden/organisationen.

I samme forbindelse vil vi også gerne opfordre til, at vi i fællesskab får oplistet flere af jeres medarbejdere som kontaktpersoner til Erhverv Aarhus. På den måde bliver det samlede netværk endnu større, ligesom I får den fulde valuta for jeres medlemskab.

Vi vil gerne gøre endnu mere for, at de services og aktiviteter, vi udbyder til jer medlemmer, er i topklasse. Derfor lytter vi til jeres forslag. I efterspørger bl.a. endnu mere networking og mere viden og virksomhedsinspiration om fx digitalisering, bæredygtig forretningsudvikling og eksport.

I 2023 vil Erhverv Aarhus – i tillæg til vores vanlige arbejde på tværs af vores fem fokusområder – også sætte fokus på SMV-segmentet og eksport, hvorfor det glæder os, at I mht. vores events efterspørger mere viden om netop eksport. Det er også positivt, at 83% af jer finder SMV-segmentet relevant for jeres virksomhed/organisation. Det giver derfor god mening at sætte ekstra fokus på SMV-segmentet og eksport.

I Erhverv Aarhus’ strategi repræsenterer treenigheden ’Indflydelse, Netværk og Viden’ foreningens unikke værditilbud til jer medlemmer. Og det er samme tre forhold, I angiver som de primære årsager til, at I er medlem af foreningen. Derfor vil vi fortsat holde fokus på at levere varen inden for disse tre områder til jer medlemmer.

Med venlig hilsen,

Erhverv Aarhus

– INDFLYDELSE, NETVÆRK & VIDENKontakt os på mail@erhvervaarhus.dk, hvis I gerne vil have flere af jeres medarbejdere oplistet hos os, så vi sammen kan udvide det samlede Erhverv Aarhus-netværk.