5. januar 2022

Henvendelse om lang sagsbehandlingstid vedr. udenlandsk arbejdskraft

Kort før jul afsendte vi en politisk henvendelse til en række relevante folketingsmedlemmer for at sætte fokus på de uhensigtsmæssigt lange sagsbehandlingstider vedr. udenlandsk arbejdskraft. Det er en udfordring, som i lyset af den aktuelle mangel på specialiseret arbejdskraft, bør adresseres fra politisk hold, hvis både erhvervslivet og sundhedssektoren skal kunne tiltrække de nødvendige og højt kvalificerede udenlandske medarbejdere.

Henvendelsen var udarbejdet i samarbejde med Business Region Aarhus, Destination Aarhus, Vejle Kommune, Business Region MidtVest samt markante virksomheder og organisationer fra International Communitys Executive Committee – Grundfos, IFF, Vestas, Aarhus Universitet, VisitAarhus, Aarhus Kommune og Siemens Gamesa.

Læs henvendelsen herunder: 

Henvendelse om lang sagsbehandlingstid vedr. udenlandsk arbejdskraft


Kære Folketingsmedlem,


Som bekendt mangler dansk erhvervsliv kvalificeret arbejdskraft, og mange virksomheder betragter

manglen på kvalificerede medarbejdere som en trussel mod deres vækst. Vi bør derfor skride til handling

for at sikre erhvervslivets udvikling og de styrkepositioner, som vi i Danmark har opbygget inden for flere

sektorer.


Udenlandsk arbejdskraft er en veldokumenteret delløsning på udfordringen. Ud over at bidrage positivt til

de offentlige finanser og afhjælpe virksomhedernes mangel på arbejdskraft, bidrager højtkvalificerede

udlændinge også til øget produktivitet, innovation og eksport, der understøtter vækst og velstand i

Danmark til gavn for hele landet (Rose Skaksen, 2011; Foged et al., 2018).


I øjeblikket oplever erhvervslivet dog fortsat store problemer med den lange sagsbehandlingstid fra

myndighedernes side, når de ønsker at rekruttere udenlandske medarbejdere – og særligt hos SIRI.

Sagsbehandlingstiden for en international medarbejder er normalt 4-6 uger, men er nu forlænget til ca. 10

uger. I mange tilfælde kan de 10 uger dog ikke engang overholdes. Desuden bliver en eventuel

medfølgende partner ofte udsat for en sagsbehandlingstid på 4 måneder.


Det er ikke kun private virksomheder, som er ramte af udfordringerne. Det offentlige sundhedsvæsen har

ligeledes problemer med at besætte åbne stillinger, og udenlandske læger oplever en sagsbehandlingstid

på op til 33 måneder ift. at opnå en dansk autorisation, selvom vi netop har akut behov for arbejdskraft på

dette område.


Sagsbehandlingstiden har direkte indflydelse på virksomhedernes mulighed for at tiltrække international

arbejdskraft på et i forvejen presset arbejdsmarked. Dermed er deres konkurrenceevne og

vækstmuligheder under alvorligt pres.


Business Region Aarhus, Destination Aarhus, Vejle Kommune, Business Region Midtvest og Erhverv

Aarhus/International Community samt de markante virksomheder og organisationer i International

Communitys Executive Committee (Grundfos, IFF, Vestas, Aarhus Universitet, VisitAarhus, Aarhus

Kommune) og Siemens Gamesa opfordrer derfor til, at man fra politisk hold prioriterer at komme den lange

sagsbehandlingstid til livs.


Vi håber, at man fra politisk hold vil prioritere at løse denne udfordring, så erhvervslivet generelt og i

særdeleshed sundhedssektoren får nemmere og hurtigere adgang til de kompetencer, der er hårdt brug

for.


Vi henviser i øvrigt til en række relevante medieomtaler, som understreger udfordringen:


Hvis du skulle have yderligere spørgsmål til de beskrevne udfordringer, står jeg og erhvervslivet til rådighed.

Vi ser frem til et positivt fremtidigt samarbejde på området.


Med venlig hilsen

Marc Perera Christensen, Direktør for Erhverv Aarhus


På vegne af:

Business Region Aarhus, Stinne Bille, Programleder for Headstart

Business Region Midtvest, Susanne Nors, Direktør

Vejle Kommune Marina V. Christensen, Chefkonsulent og erhvervspolitisk konsulent

Siemens Gamesa Renewable Energy, Susanne Nielsen, Global Mobility Specialist

Aarhus Universitet, Anne Lindholm Behnk, Vicedirektør for HR

IFF, Mette Nyberg Hansen, Administrative Leader Europe

Grundfos, Evalicia Lyneborg, Sr. Mobility Consultant

Aarhus Kommune, Nikoline Mikkelsen, Erhvervskonsulent

Visit Aarhus, Andreas Horn Jensen, Chef for Erhvervsturisme

Vestas