27. januar 2022

Forslag om intern CO2-afgift i Aarhus Kommune

Aarhus Kommunes byråd skal behandle et forslag om at indføre en intern CO2-afgift på kommunale indkøb. En indstilling herom er sendt i høring. I første omgang lægges der op til, at afgiften skal omfatte indkøb af eksempelvis fødevarer, flyrejser og brændstof. Samtidig lægges op til, at CO2-afgiften også skal kunne fungere som en skyggepris på CO2 for at fremme prioriteringen af klimavenlige valg i forbindelse med f.eks. tilbudsevaluering i indkøbs- og udbudsprocessen.

Vi bakker naturligvis op om tiltag, der har til formål at skabe økonomiske incitamenter for at træffe grønne valg. Den kommunale indkøbsvolumen udgør i den sammenhæng et væsentligt værktøj, når vi som samfund skal nå helt i mål med den grønne omstilling.

Samtidig er det essentielt, at erhvervslivet også inddrages som medspiller i denne proces. Ved implementeringen af en skyggepris på CO2 ved kommunale indkøb og udbud, vil det f.eks. være vigtigt, at beregningen af afgiften baserer sig på transparente og differentierede principper, der gør det let for de enkelte virksomheder at overskue, hvordan de bedst muligt styrker deres forretning i konkurrencen om de kommunale opgaver.

Hvis I som virksomhed ønsker at komme med jeres holdning eller synspunkter vedr. forslaget, er vi meget interesserede i at høre fra jer. Send venligst input herom til konstitueret direktør, Jesper Theil, på jt@erhvervaarhus.dk