10. februar 2022

Dækningsafgiften bør som udgangspunkt bortfalde

I denne uge har lokale byrådspolitikere atter været i pressen med forslag til, hvordan de mener, at de potentielle overskydende midler fra dækningsafgiften, som er blevet frigivet efter staten har overtaget en del af finansieringen af Marselistunnelen, bør anvendes.

I overensstemmelse med de øvrige medlemmer af Aarhus Erhvervssamarbejde er vores holdning, at dækningsafgiften som udgangspunkt bør bortfalde, og at de videre forhandlinger herom bør ske i forhandlingsrummet med forligskredsens parter og ikke gennem overbudspolitik i pressen. Bestyrelsesformand hos Erhverv Aarhus, Terje Vammen, udtaler til JP Aarhus:

"Som en del af forligskredsen bag aftalen om Marselistunnelen, er det vores klare holdning, at den oprindelige aftale fortsat står ved magt. Det betyder, at dækningsafgiften som udgangspunkt bør bortfalde, nu hvor finansieringen af Marselistunnelen er på plads."

Om det eventuelle behov for at øremærke en del af midlerne til uforudsete udgifter i anlægsfasen uddyber han yderligere:

"Vi er næsten sikre på, at der kommer ekstra omkostninger til kommunen ved etableringen af Marselistunnelen. Det kan eksempelvis være noget af det vejarbejde, som kommer i tilknytning af tunnel-byggeriet, så vi er bevidste om behovet for at sikre en så smidig afvikling af trafikken som muligt i anlægsperioden. Der kan også være et ønske fra erhvervslivet om at fremskynde andre væsentlige infrastrukturprojekter til gavn for byens virksomheder. Det vil vi drøfte med forligskredsen, men ikke i pressen."

Læs artiklen i JP her.