5. maj 2022

Dækningsafgiften: 180 mio. til Aarhus Airport

I denne uge er forligskredsen bag aftalen om Marselistunnelen nået til enighed om at afsætte 180 mio. kr. af de overskydende midler fra dækningsafgiften til en kapitaltilførsel til Aarhus Airport.

Om beslutningen om at øremærke dele af de overskydende midler til anden væsentlig infrastruktur til gavn for erhvervslivet udtaler Terje Vammen, formand for Erhverv Aarhus og talsperson for Aarhus Erhvervssamarbejde:

”Midlerne fra dækningsafgiften skulle have været brugt på Marselistunnelen, og den udgift har staten nu overtaget. Vi ser gerne, at dækningsafgiften falder væk med det samme, men vi erkender også, at verden ikke hænger helt sådan sammen. Derfor er vi enige i, at Aarhus Lufthavn helt klart også er infrastruktur, som har behov for kapital.”


Som en del af forligskredsen bag aftalen om Marselistunnelen deltager både Terje Vammen, bestyrelsesformand, og Poul Dalsgaard, direktør for Erhverv Aarhus, i forhandlingerne om de overskydende midler fra dækningsafgiften.


Vores holdning er fortsat, at afgiften som udgangspunkt bør udfases, nu hvor staten har overtaget en større del af finansieringen end forventet ved indgåelsen af forliget. Såfremt dele af de overskydende midler skal omprioriteres til andre projekter, bør disse også klart komme erhvervslivet til gavn, som det f.eks. gør sig gældende med vigtige infrastrukturprojekter

Læs mere her