12. maj 2022

Bekymring ved cityparkering som beboerparkering i dagtimerne

Aarhus Haandværkerforening, Aarhus City Forening og Erhverv Aarhus er modstandere af og har betænkeligligheder ved fravalg af muligheden for borger- og kundeparkering på beboerparkeringspladser i dagtimerne.

Vores holdning er, at det vil lægge et øget pres på den offentlige tilgængelige parkering i City, som i forvejen er under pres. Byens kunder, turister og besøgende og håndværkere vil få sværere ved at finde en ledig parkeringsplads i midtbyen, og oplevelsen af besøget i Aarhus vil derved forringes og samtidig koste bylivet tiltrængt omsætning.

Vi henstiller derfor til bevarelse af disse parkeringspladser i dagtimerne ud fra den aktuelle situation og mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er fornuftigt at indføre disse begrænsninger for kunde- og borgerparkering i midtbyen.


For yderligere info kontakt venligst direktør for Aarhus City Forening, Claus Bech: Tlf. 86 13 75 00 el. 45 40 41 49 35