8. september 2022

Aarhus’ erhvervsvenlighed nærmer sig bunden af DI’s måling

Tirsdag offentliggjorde Dansk Industri deres årlige rapport over tilfredsheden med den lokale erhvervsvenlighed i landets kommuner. I år er Aarhus kommune faldet fra en 69. plads til en endnu mere utilfredsstillende 78. plads. Årsagen hertil skyldes særligt udfordringer med infrastrukturen, manglen på arbejdskraft og at den generelle tilfredshed med kommunens tiltag for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse er faldet drastisk siden sidste år. Samtidig er tilfredsheden ift. kommunens indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft også dalet væsentligt, ligesom Aarhus Kommune rangerer meget lavt i forhold til brugen af private leverandører i det offentlige.

Hos Erhverv Aarhus er det en kerneopgave vedvarende at sætte fokus på at sikre de optimale rammevilkår for byens erhvervsliv. Derfor er der også flere af de udfordringer, som undersøgelsen fremhæver, vi skal have forbedret. Allerede nu arbejder vi gennem forskellige samarbejdsprojekter og indsatser på at gøre netop dette. International Community er målrettet rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft, og vores beskæftigelsesindsats, GATE, sigter netop mod at hjælpe ledige højtuddannede tættere på arbejdsmarkedet. Med vores 4-årige samarbejdsprojekt, ”Partnerskab – Styrket samarbejde med erhvervslivet om indkøb og udbud i Aarhus Kommune”, ønsker vi ligeledes at styrke dialogen og nedbryde potentielle barrierer mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud i Aarhus Kommune.


I lyset af disse udfordringer, er det vores klare opfordring, at byrådet i de igangværende budgetforhandlinger sørger for at have det nødvendige fokus på at øge erhvervsvenligheden i Aarhus Kommune. Allerede nu har vi med glæde noteret os, at der i budgetforslaget, som blev offentliggjort i sidste uge, er lagt op til at afsætte de nødvendige midler til at afkorte sagsbehandlingstiden på byggesager. Ligeledes er det også positivt, at der i budgetforslaget kridtes op til at fastholde allerede eksisterende investeringsmodeller til at hjælpe akademikere, udsatte unge, sygemeldte og aktivitetsparate tættere på arbejdsmarkedet.

Afslutningsvist bør det naturligvis fremhæves, at erhvervslivet i Aarhus – til trods for at byens erhvervsvenlighed bonner negativt ud på flere parametre i DI’s måling – alligevel formår at skabe masser af arbejdspladser, ligesom Aarhus har ry for at være en glimrende studieby med gode muligheder for virksomhederne til at få adgang til både nyuddannede og forskning i verdensklasse.