14. januar 2021

2021: Nye regler målrettet internationale virksomheder

2021 betyder også en række ændringer på internationaliseringsområdet, som din virksomhed bør være opmærksom på, hvis I agerer internationalt eller ansætter internationale medarbejdere

Rejserestriktioner

De gældende rejserestriktioner har en stor indflydelse på ind- og udstationering og grænsearbejdere, samt for studerende. Rejserestriktionerne er del af de gældende COVID-19 restriktioner. Udenrigsministeriet melder de nyeste rejsevejledninger. Skulle der være yderligere spørgsmål, kan du læse mere på www.coronasmitte.dk eller kontakte én af de særlige hotlines her.

Brexit

Pr 1. januar trådte Brexit i kraft, hvilket har betydning for lovligt ophold og social sikring for britiske statsborgere.

SIRI har udsendt brev til alle herboende britiske statsborgere og familiemedlemmer til britiske statsborgere for at sikre at disse borgere foretager sig de nødvendige foranstaltninger for at bevare deres opholdsret i Danmark. SIRI har nedsat en særlig arbejdsgruppe med fokus på Brexit. Du kan finde relevant info her.

Rekrutterer du britiske statsborgere, skal du være opmærksom på at der fra 1. januar 2021 skal søges om opholdstilladelse som tredjelandsstatsborgere - efter udlændingelovens regler. Vi gør også opmærksom på, at der er indført nye gebyrsatser for en række ansøgninger.

Positivliste

SIRI har offentliggjort en ny positivliste for både højtuddannede og for faglærte pr. 1. januar 2021, som er gældende for de næste 6 måneder. Hvis du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse efter en af positivlisterne, skal du sikre dig, at din stillingsbetegnelse er på en af de nye positivlister.

Udstationeringsdirektiv

Udstationeringsdirektivet angiver en række vilkår, som udenlandske arbejdsgivere skal overholde, når de udstationerer medarbejdere til en anden medlemsstat.

De væsentligste ændringer i det nye udstationeringsdirektiv er følgende:

- Krav om ”aflønning” i stedet for ”mindsteløn”

- Vilkår for godtgørelse for rejse, kost og logi skal matche lokale vilkår

- Udstationeringstillæg skal adskilles fra godtgørelse af udgifter

- Vilkår for indkvartering skal matche lokale vilkår

- Underretningspligt ved udstationering af vikarer

- Krav om lokale ansættelsesvilkår ved udstationeringer på over 18 måneder.

De ændrede regler i direktivet har forskellig betydning i de enkelte EU-lande, hvilket betyder at du skal undersøge de enkelte landes regler og eventuelt søge lokal rådgivning i forbindelse med udstationeringer uden for Danmark.

Du kan læse hele direktivet og finde mere info her.

Nye beskatningsregler i Sverige

Har du medarbejdere der arbejder i Sverige, skal du være opmærksom på at Sverige har indført ny beskatningslovgivning. Det medfører at dine medarbejdere er skattepligtige i Sverige fra dag 1, hvis det svenske selskab profiterer af det arbejde, som den udenlandske medarbejder udfører.

Ovenstående er blot et udpluk af de nyeste ændringer på internationaliseringområdet.

Du kan holde dig opdateret via www.nyidanmark.dk og https://workplacedenmark.dk/