18. juni 2020

Udfasning af hjælpepakker: Nye initiativer skal genrejse økonomien

I starten af ugen blev et bredt flertal af Folketinget enige om en plan for gradvis udfasning af hjælpepakkerne, som er blevet udstedt løbende igennem coronakrisen. I samme moment fremlagde regeringen og aftalepartierne en sommerpakke, som bl.a. har til formål at sætte forbruget i samfundet i gang og således hjælpe med at få dansk økonomi oven vande igen efter krisen.

Sommerpakken indeholder bl.a. en række eksportinitiativer og initiativer, som understøtter forskning og udvikling samt rejse- og luftfartsbrancherne. Fælles for de initiativer, som Erhverv Aarhus hilser velkomne, er, at de understøtter rejse- og luftfartsbrancherne, dansk eksport og handlen på det indre marked. Netop disse faktorer, i særdeleshed eksporten, er yderst vigtige i genopretningen af dansk økonomi.

Det er eksporten, der for alvor sætter gang i hjulene,” siger Marc Perera Christensen, direktør i Erhverv Aarhus, og tilføjer:

Selvfølgelig skal vi bruge Danmark og Aarhus hen over sommeren, købe lokale varer og derved sætte gang i dansk detailhandel og indenrigsturismen. Men det er samtidigt yderst vigtigt, at vi får gang i eksporten, gang i rejsebranchen og gang i såvel indenrigs som udenrigsflyvningerne. Det er de vigtigste elementer i genrejsningen af dansk økonomi.

’Eksportpakke’

Folketingets partier indgik den 19. marts aftale om en eksport- og investeringspakke til styrkelse af dansk eksport og fastholdelse af danske arbejdspladser. Nu afsættes yderligere 500 mio. kr. i 2020 til en samlet eksportpakke, der vil have særligt fokus på eksportrettede virksomheder, som samtidigt centrerer sig om grøn teknologi.

’Forhøjet fradrag for forskning og udvikling (FoU) i 2020 og 2021’

Aftalepartierne forhøjer fradraget midlertidigt for FoU til 130% i perioden 2020-2021 med et loft på 50 mio. kr. Tanken er, at dette vil øge virksomhedernes incitament til at investere i FoU til gavn for dansk eksport, hvilket Erhverv Aarhus finder gavnligt for dansk økonomi, da eksporten i høj grad er med til at finansiere den ekspansive finanspolitik, som sommerpakken er udtryk for. 

’Styrkelse af den international turismemarkedsføring i 2020’ og ’Rejsebranchen’

Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 til VisitDenmarks arbejde med international turismemarkedsføring af Danmark. Erhverv Aarhus bakker op om dette, da vi skal have gang i dansk turisme igen, efter grænserne har været lukket under coronakrisen.

Det er dog vigtigt i denne forbindelse, at fokus ikke helt enøjet bliver ”Danmark først”. Vi er dybt afhængige af EU-samarbejdet og det indre marked, hvorfor vi opfordrer til, at man også har fokus på at få danskerne ud at rejse. Der skal gang i rejsebranchen i hele EU, så EU-landene sammen kan hjælpe hinanden igennem krisen. I forlængelse heraf er Erhverv Aarhus også positive overfor initiativet, som går på rejsebranchen specifikt, og som har til hensigt at fremme danskernes rejselyst, når rejserestriktionerne ophører.

’Luftfartspakke’

I aftalen er indlagt håndslag om, at regeringen hurtigst muligt afsøger mulighederne for at understøtte luftfartsbranchen. Erhverv Aarhus glæder sig over, at også denne branche er indtænkt og håber på, at der landes en aftale, som kan genstarte luftfarten, både indenrigs og udenrigs, da det har stor betydning for mange virksomheder, særligt dem i eksportrettede brancher.

’Rekapitalisering af store danske virksomheder’

De eksisterende hjælpepakker, som nu gradvist bliver udfaset, yder primært hjælp mht. likviditet og fremmedkapital. Disse tiltag har virket fint til at understøtte erhvervslivet under krisen, men i kølvandet på krisen bliver egenkapital for mange virksomheder et problem. Derfor oprettes en statslig fond, der skal være en sidste udvej for større, sunde og samfundsbærende virksomheder i Danmark. Det kan bl.a. være virksomheder, der bidrager positivt til dansk eksport.

Erhverv Aarhus har tidligere efterspurgt dette tiltag, da mange virksomheder er blevet ramt på omsætningen under coronakrisen og derfor potentielt har eller vil få relativt lavere egenkapital.