7. maj 2020

Smid ikke de studerende under bussen

Vi risikerer en corona-generation af arbejdsløse, hvis ikke vi sikrer, at nyuddannede får fodfæste på arbejdsmarkedet​​​​​​​​​​​​​​.


I løbet af de næste par måneder kommer over 80.000 nyuddannede, heraf ca. 23.000 dimittender fra de danske universiteter, ud til et arbejdsmarked i knæ. I forvejen oplever mange dimittender, at det er svært at bide sig tidligt fast og få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Coronakrisen betyder desværre, at dimittendernes jobmuligheder nu begrænses yderligere. Derfor bør regeringen og relevante aktører øjeblikkeligt sætte ind med nye tiltag og dermed være på forkant med den situation, vi allerede nu kan forudse.

Vi efterlyser ikke endnu en midlertidig hjælpepakke, men vedvarende tiltag, som sikrer, at de mange dygtige nyuddannede får en hurtig og tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Alternativet er dystert: en betydelig stigning i dimittendarbejdsløsheden med de problemer, det giver for den enkelte, og hertil kommer en enorm økonomisk samfundsregning.


Forlæng praktikperiode

Først og fremmest bør man revurdere vilkårene for virksomhedspraktik. En ”forenkling” af den beskæftigelsesindsats, der trådte i kraft fra 1. januar 2020, betyder, at alle jobparate ledige i øjeblikket kun har ret til fire ugers virksomhedspraktik, hvor det førhen var muligt at tilbyde dimittenderne otte uger.

Det er den helt forkerte vej at gå. Undersøgelser peger på, at virksomhedspraktik og løntilskud er jobfremmende. Samtidig hører vi fra mange af vores medlemmer i Erhverv Aarhus, at fire uger er alt for kort tid at have en ledig i virksomhedspraktik – virksomhedspraktikanten når ganske simpelt ikke at sætte sine kompetencer ordentligt i spil, og virksomheden får sjældent det ønskede udbytte.

På den baggrund foreslår vi, at nyuddannede som minimum igen får mulighed for otte ugers virksomhedspraktik – og meget gerne længere, f.eks. 12 uger. En forlængelse vil skabe langt bedre forudsætninger for, at dimittenderne opnår brugbare erfaringer, og dermed forbedrer man deres sandsynlighed for en efterfølgende ordinær ansættelse.

Dernæst opfordrer vi til, at virksomhedsophold i højere grad bliver et naturligt element i den sidste del af studietiden for mange flere. Dette kan f.eks. gøres ved, at studierne afsluttes med et specialeprojekt centreret omkring et samarbejde mellem virksomheden og den studerende.

Dermed får mange studerende muligheden for direkte at kombinere teori og praksis i studiets afsluttende fase. Det kan i bedste fald betyde, at den studerende glider direkte over i et job i den pågældende virksomhed lige efter studiet eller under alle omstændigheder er klar til at begå sig på en arbejdsplads.

Vigtigt erhvervserfaring

I samme ombæring foreslår vi, at det bliver muligt for kandidatstuderende efter studiet at tage et erhvervsrettet forløb på f.eks. et halvt år. Dette forløb skal skræddersys erhvervslivets behov; og det kan f.eks. fokusere på digitale kompetencer, forretningsforståelse, aktuelle cases, jobsøgningsstrategier, og hvordan man ”oversætter” akademiske kompetencer til virksomhedernes aktuelle behov.

For det tredje opfordrer vi erhvervslivet til, at flere giver de nyuddannede dimittender chancen. Vi ser en tendens til, at nyuddannede lander langt nede i ansøgningsstakken, fordi de – naturligvis – har mindre erhvervserfaring end andre ansøgere. Men faktisk er der mange fordele ved de nyuddannede, som for sjældent bliver anerkendt. Vores dialog med erhvervslivet viser f.eks., at virksomheder i høj grad nyder godt af, at nyuddannede dimittender er vant til meget stejle læringskurver og bidrager med både kritiske øjne, nytænkning og gåpåmod. Desuden har behovet for at digitalisere virksomhederne og tænke i nye forretningsmuligheder aldrig været større. Og her peger undersøgelser på, at de unge dimittender besidder flere og bedre it-færdigheder end mange mere erfarne medarbejdere – simpelthen fordi udviklingen på dette område går ufatteligt hurtigt.

Digitalt talent

De unge mennesker kan derfor være medvirkende til at drive den digitale udvikling og i særdeleshed i de virksomheder, som ellers ikke har mulighed for at prioritere det. For god ordens skyld skal disse bemærkninger ikke tolkes som en opfordring til at se bort fra rutinerede kræfter, men er blot en opfordring til, at man også tager chancen med de unge talenter. Som det gælder alt i tilværelsen, skal vi også her finde den rette balance.

Dimittendledigheden var allerede en udfordring før coronakrisen, men nu risikerer vi, at den vokser helt ud af proportioner. Derfor skal udfordringen højt op på beslutningstagernes dagsorden, så vi sikrer, at også fremtidens medarbejdere får en god start på arbejdslivet – og at erhvervslivet får gavn af deres kompetencer i en trængt tid.

Danmark får brug for sine unge talenter, når vi skal arbejde os ud af coronakrisen.

Kilde: Børsen.