13. august 2020

Pressemeddelelse: Erhvervslivet skal holdes i gang trods coronatiltag

Det er lig med store omkostninger, når byens virksomheder bliver bedt om at hjemsende sine medarbejdere. Samtidig melder byens detail-, kultur- og restaurationsbrancher om et fald i handlen, som nærmer sig niveauet under nedlukningen i marts. Derfor skal kommunikation og anbefalinger fra myndigheder vedrørende Covid-19’s udbredelse være knivskarp, mener Erhverv Aarhus.

Erhverv Aarhus repræsenterer 600 virksomheder og 110.000 arbejdspladser – og det er dem vi har for øje, når vi mener, at samfundet så vidt muligt skal holdes i gang. Selv når coronavirussen blusser op i Aarhus. Et øget smittetal skal selvfølgelig tages alvorligt og følges op af indsatser, men når en samfundsøkonomi er i færd med at finde sine ben at stå på igen efter en nedlukning, skal al kommunikation og anbefalinger fra myndighederne være knivskarpe og alle konsekvenser være gennemtænkt,” siger Marc Perera Christensen, direktør i Erhverv Aarhus.

”Stop og sæt i gang"-samfund

På et pressemøde den 6. august blev der fra flere myndigheder opfordret til, at blandt andet erhvervslivet skulle hjemsende sine medarbejdere og alle borgere skulle udvise stor agtpågivenhed og så vist muligt undgå detailbutikker, restaurationer med videre.

Erhverv Aarhus er bekymrede for en virkelighed, hvor det nye normal bliver et "stop og sæt i gang"-samfund, hver gang der sker en stigning i smittetrykket.

Det vil medføre tab af endnu flere arbejdspladser og velfærd, hvis ikke der fra myndighedernes side findes en model for at håndtere denne nye virkelighed. Smittetrykket vil givetvis stige og falde i lang tid fremover, men hvis samfundsøkonomien skal have en chance for igen at få fodfæste, må myndighedernes nedlukninger og anbefalinger være målrettede og ske på et niveau, hvor erhvervslivet kan holdes kørende,” siger Marc Perera Christensen.

Rigtigt at aflyse Aarhus Festuge

I dag (13. august) er Aarhus Festuge netop aflyst til trods for at formandskabet tidligere har udtrykt ønske om at gennemføre Festugen med de restriktioner, som myndighederne udstikker.

Vi bakker op om den nødvendige aflysning af Aarhus Festuge. Det har vist sig at være en for stor chance at tage med det aktuelle smittetryk, som ikke for alvor har bevæget sig i den retning, vi håbede på. Derfor er timingen helt skæv lige nu. Vi håber selvfølgelig, at vi om to uger står i en situation, hvor alle har bidraget til at smittetrykket i Aarhus gør det forsvarligt igen at mødes, tage på arbejde og benytte byen. Det har erhvervslivet i den grad brug for og i særdeleshed byens detail-, kultur-, og restaurationsbranche, som må kigge langt efter kunderne i øjeblikket og heller ikke kan se frem til et forventet boost under Festugen,” siger Marc Perera Christensen.

Erhverv Aarhus’ fokus er uforandret. Vi fokuserer på, at erhvervslivet kan holde forretningen kørende og derfor kan vi kun opfordre til at når myndighederne går ud og laver anbefalinger og påbud, som påvirker erhvervslivet, så skal man også lave omkostningsminimerende tiltag og permanente reformer, der kommer de ramte virksomheder til gode.

Yderligere info:

Direktør Marc Perera Christensen, tlf. 2674 2604

Om Erhverv Aarhus:

Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima i Aarhusregionen. Organisationen har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privatdrevet forening med erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem medlemsvirksomhederne. Erhverv Aarhus repræsenterer 600 virksomheder med 110.000 arbejdspladser.