11. december 2020

Nye coronarestriktioner i Aarhus – vi hører gerne fra jer

Coronavirussen har fået et stærkere greb om Danmark - og ikke mindst i Aarhus, hvor vi er i delvis nedlukning indtil 3. januar 2021.

Epidemiens udvikling er særdeles alvorlig. Erhverv Aarhus opfordrer til, at alle i videst mulig udstrækning udviser samfundssind og efterlever alle anbefalinger og restriktioner, så vi hurtigst muligt kan vende tilbage til en nogenlunde normal hverdag.

Den delvise nedlukning af Aarhus rammer igen midtbyens erhvervsliv hårdt. Mange vinker farvel til den sædvanlige juleomsætning og det kan i værste fald ende med flere afskedigelser og konkurser. Erhverv Aarhus forventer, at de virksomheder, som er ramt af nedlukningen, får stillet de nødvendige hjælpepakker og lønkompensationsordninger til rådighed, så det er muligt at holde sig oven vande. Vi følger som altid udviklingen tæt og taler erhvervslivets sag i de rette fora.

Der skal dog mere til end hjælpepakker i øjeblikket. Det er en kæmpe udfordring at omstille sin forretning fra dag til dag, hvorfor det er rigtig ærgerligt, at nedlukningen skulle træde i kraft med blot to dages varsel. Erhverv Aarhus har tidligere indsendt en henvendelse til erhvervsminister Simon Kollerup om at udvikle et varslingssystem. Den blev positivt modtaget og varslingssystemet er ganske vist indført, men Erhverv Aarhus opfordrer til, at det bliver udvidet og forbedret. Der skal være større klarhed omkring, hvilke restriktioner erhvervslivet kan forvente, i takt med at smittetrykket stiger.

Erhverv Aarhus vil gerne opfordre til, at man kontakter os, hvis man har noget på hjerte i forhold til den aktuelle situation, så vi har indblik i jeres behov og udfordringer.