26. marts 2020

Ny undersøgelse: Byens erhvervsliv er hårdt ramt

Byens brede erhvervsliv melder om hårde tider i en ny undersøgelse fra Erhverv Aarhus. Især faldende omsætning og usikkerhed om fremtiden gør ondt på mange. Godt halvdelen af virksomhederne frygter at måtte afskedige medarbejdere. Men der bliver tænkt kreativt derude for at holde hjulene i gang ifølge Erhverv Aarhus’ direktør Marc Perera Christensen.


Erhvervsorganisationen Erhverv Aarhus har netop spurgt sine medlemsvirksomheder, hvordan det står til i forbindelse med corona-situationen. Og bekymringerne fylder mest i undersøgelse med få lyspunkter.

Med den seneste forlængelse af foranstaltningerne for at bekæmpe coronavirus, står dansk erhvervsliv i en endnu større krise, end vi havde frygtet for bare få dage siden. Undersøgelsen viser, at næsten alle er påvirket af situationen, særligt pga. omsætningsnedgang, og at mange derfor også frygter afskedigelser,” indleder Erhverv Aarhus’ direktør Marc Perera Christensen.

Erhvervslivet vil holde hjulene i gang

Undersøgelsen viser også, at regeringens hjælpepakker er blandt lyspunkterne, der kan hjælpe dele af byens erhvervsliv i en hård tid. Flere efterspørger dog yderligere hjælp, som ikke nødvendigvis handler om lønkompensation og likviditetsstøtte ifølge Marc Perera Christensen.

Både denne undersøgelse og et netop afviklet webinar med fokus på coronasituationen blandt medlemsvirksomhederne viser, at virksomhederne er meget optaget af, hvordan de kan holde hjulene i gang, omkostningsminimere og passe på medarbejderne, mens det står på. Samtidig vil man gerne forberede sig til tiden efter coronavirus, så man er bedst muligt rustet til at indhente det tabte. Vi fokuserer derfor på, at vi med vores aktiviteter og interessevaretagelse imødekommer, det som erhvervslivet efterspørger,” siger Marc Perera Christensen og fortsætter:

Vi har en konstruktiv dialog med borgmester Jacob Bundsgaard og Rådhuset, som er helt på linje med at erhvervslivet skal have en håndsrækning. Det er særdeles positivt, at man udviser ansvar og handlekraft – og undersøgelsen påpeger da også, at mange har kendskab til de tiltag, som Aarhus Kommune drøfter at sætte i gang i denne situation”.

Der bliver tænkt kreativt

Ifølge Marc Perera Christensen viser undersøgelsens kommentarer – og dialogen med erhvervslivet generelt – at der bliver tænkt kreativt i virksomhederne for at holde forretningen kørende.

Jeg er imponeret over, hvor hurtigt mange formår at omstille sig til situationen. Selv om man f.eks. er tvunget til at sende medarbejdere hjem formår mange at holde kadencen og motivationen høj blandt medarbejderne via kreative løsninger og dygtig ledelse. Der er ingen tvivl om, at denne situation skaber sammenhold og løsninger, som er kommet for at blive – også i tiden efter coronavirussen,” slutter Marc Perera Christensen.

Nøgleresultater fra Erhverv Aarhus’ undersøgelse: Hvordan står det aarhusianske erhvervsliv i forbindelse med COVID-19?

  • 129 virksomheder har besvaret undersøgelsen
  • 63% er udfordret af ’Faldende omsætning som følge af manglende efterspørgsel efter din virksomheds produkter eller services’.
  • 53% er udfordret af ’Økonomiske udfordringer som følge af fortsatte omkostninger’.
  • 49% føler sig usikre på fremtiden.
  • 48% svarer, at de ’I mindre grad’ eller ’I nogen grad’ frygter at må afskedige medarbejdere.
    7% svarer, at de ’I høj grad’ eller ’I meget høj grad’ må afskedige medarbejdere.
  • 37% vurderer at regeringens hjælpepakker ’I meget høj grad’ eller ’I høj grad’ vil have en positiv virkning for erhvervslivet i Aarhus. 48% svarer ’I nogen grad’.
  • 29% har kendskab til de tiltag, som Aarhus Kommune drøfter for at støtte op om erhvervslivet i Aarhus. 59% ikke har kendskab hertil.

Yderligere kommentarer:

Erhverv Aarhus’ direktør Marc Perera Christensen, tlf. 2674 2604

Om Erhverv Aarhus:

Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima i Aarhus og Østjylland. Organisationen har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privatdrevet forening med erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem medlemsvirksomhederne.