28. august 2020

Ny strategi, holdningspapir og visuel identitet

Du er med dit medlemskab en del af Erhverv Aarhus’ fundament og dermed med til at sætte dit aftryk på byens og erhvervslivets udvikling.

Erhverv Aarhus’ bestyrelse og direktion er glade for, at vi nu kan præsentere en revideret strategi for Erhverv Aarhus 2020-2023. Strategien tager netop afsæt i, at medlemmerne er fundamentet og en aktiv medspiller, når Erhverv Aarhus i stadig højere grad skal gøre vores erhvervspolitiske indflydelse gældende på vegne af det brede erhvervsliv.

Strategien for 2020-2023 introducerer en ny mission og vision, opdaterede værdier, opdaterede fokusområder samt et nyt pay-off: INDFLYDELSE, NETVÆRK & VIDEN.

Mission

Erhverv Aarhus har siden 1862 været en politisk uafhængig, medlemsfinansieret interesseorganisation, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima i Aarhusregionen. Vores arbejde tager afsæt i følgende mission:

Erhverv Aarhus er den foretrukne uafhængige interesseorganisation og dialogpartner om udviklingen inden for erhverv, kultur og uddannelse i Aarhusregionen. Vi varetager det brede erhvervslivs behov lokalt, i Aarhusregionen og på nationalt plan samt skaber stærke relationer via netværk og vidensdeling.

Vision

Vi tør godt sætte barren højt med den nye vision. Vi mener, at Aarhusregionen og de mange driftige virksomheder i området udgør en særdeles stærk vækstmotor – coronakrise eller ej. Visionen er derfor, at vi – i samspil med jer medlemmer – rykker områdets erhvervsklima til næste niveau:

Erhverv Aarhus skaber Danmarks mest attraktive erhvervsklima i Aarhusregionen.

Visionen vil vi opnå ved at holde fokus på erhvervspolitik og netværk: vi vil gøre vores politiske indflydelse gældende på vegne af den lille iværksætter, den internationale koncern, uddannelsesinstitutionerne, kulturlivet, og alle derimellem. Uanset størrelse skal virksomheder i Aarhusregionen have adgang til de bedste rammebetingelser. Samtidig vil vi løfte mulighederne for, at I som medlemmer har mulighed for at skabe nye relationer og forretningsmuligheder via netværk og vidensdeling.

Holdningspapir med fokusområder og mærkesager

Sideløbende med strategien har vi udarbejdet et holdningspapir (Policy Paper). I dette kan du få indsigt i Erhverv Aarhus’ erhvervspolitik, fokusområder og mærkesager. Vi har samtidig opdateret vores visuelle udtryk, så I skulle gerne fremadrettet opleve et mere strømlinet udtryk i vores design.

Du kan læse strategien og holdningspapir via dette link. Det visuelle udtryk bliver gradvis udfoldet via vores kommunikation på forskellige kanaler og platforme.

Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer – og til de af jer der har brugt tid på at besvare spørgeskema, deltage i fokusgrupper eller på anden vis har leveret input til den reviderede strategi.

Uden medlemmernes praktiske opbakning kan vi ganske simpelt ikke opnå den nødvendige politiske indflydelse eller skabe de værdifulde netværk, vi har behov for – så tak for hjælpen.

Med venlig hilsen,

Terje Vammen, bestyrelsesformand, Erhverv Aarhus

Marc Perera Christensen, direktør/CEO, Erhverv Aarhus