6. marts 2020

Letbane eller BRT? Det er afgørende, at vi får kollektiv transport af høj kvalitet

Debatten om en evt. etape 2 af Aarhus Letbane eller i stedet en BRT-linje er i fuld gang i Aarhus Byråd og i medierne. I Erhverv Aarhus tager vi ikke stilling til midlet – letbane eller BRT – men har fokus på målet, som er kollektiv trafik af høj klasse. Dvs. højfrekvente afgange, komfort og effektiv opkobling til andre transportformer.

Vi vil gerne understrege vigtigheden af, at den kollektive trafik udbygges både i og omkring Aarhus for bedst muligt at lette fremkommeligheden i byen samt styrke forbindelsen mellem Aarhus midtby og de omkringliggende bydele og byer.

Kollektiv transport er ikke det endegyldige svar på byens udfordringer med fremkommelighed, og Aarhus Kommune kan derfor ikke undgå også at skulle investere i løsninger relateret til asfalt og bilisme.

Når der skal træffes en beslutning om letbane eller BRT, vil Erhverv Aarhus opfordre til, at det sker på velbegrundede og databaserede analyser med udgangspunkt i såvel kapacitet, eksisterende systemer og investeringer, samt anlægs- og driftsomkostninger.

Uanset midlet er der ikke tvivl om målet – kollektiv transport af høj kvalitet. Vi afventer med stor interesse de analyser, som skal danne grundlag for byrådets beslutning.