31. januar 2020

Infrastruktur: Opfordring til en langsigtet plan

Erhverv Aarhus afholdt den 30 januar 2020 morgenarrangement med fokus på mobilitet og infrastruktur. Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, fremlagde de vigtigste data fra infrastrukturkataloget 'Mobilitet frem mod 2050'.


Efter rådmandens præsentation var der breakouts, hvor deltagerne diskuterede deres prioriteringer. Der var blandt grupperne klar enighed om, at der skal sammenfattes en solid bred politisk aftale, som på kort, mellemlang og lang sigt tager hånd om de udfordringer som kommunens mobilitet allerede nu oplever - og som fremskrivningerne tegner et dystert billede af.

Vi sammenfatter de indsamlede input og anvender disse i vores videre erhvervspolitiske arbejde for at italesætte udfordringerne overfor de rette politiske beslutningstagere.

Se billeder på vores LinkedIn-side