29. maj 2020

ICS i Aarhus er genåbnet i dag

International Citizen Service (ICS) i Aarhus er genåbnet, så virksomheder med internationale medarbejdere igen kan få assistance til myndighedsbehandling mv. Genåbningen sker dog med særlige sundhedsmæssige forholdsregler ud fra nedenstående model:

- Work in Denmark (WIDK) visiterer alle gæster, så kontakten med rette myndighed sker på forsvarlig vis.

- Gæster, der skal have skattekort, afleverer udfyldt blanket til WIDK og kan ringes op af Skattestyrelsen for telefonisk vejledning.

- Gæster, der skal omkring Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) kan kun komme til, hvis de har bestilt tid.

- Gæster, der skal betjenes af kommunens borgerservice, henvises til særlige skranke på DOKK1.

Disse tiltag gennemføres for at begrænse antallet af personer i venteområdet mest muligt - til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Initiativerne suppleres naturligvis med markeringer af ventestationer i gulvet, håndsprit mm.

Denne model forventes at blive fulgt frem til ferielukningen af ICS i ugerne 28-29-30.