2. april 2020

Henvendelse til Dansk Erhverv og Dansk Industri

Erhverv Aarhus har rettet henvendelse til Brian Mikkelsen hos Dansk Erhverv og Lars Sandahl Sørensen hos Dansk Industri for at sætte fokus på en række udfordringer, som de politiske beslutningstagere bør gøres opmærksom på.

Begge organisationers direktører har vendt positivt tilbage og forsikret, at de vil tage udfordringerne med i deres videre arbejde for at sikre dansk erhvervsliv bedst muligt under og efter coronakrisen.

Læs henvendelsen nedenfor.

Erhvervslivet har behov for mere fleksibel kompensation

Kære Brian Mikkelsen / Lars Sandahl Sørensen

Erhverv Aarhus kvitterer for din organisations store arbejde for at varetage erhvervslivets interesser, så de mange udfordringer som følge af coronavirus bliver italesat overfor både politikere og medier.

Med afsæt i de 600 virksomheder og 110.00 arbejdspladser i Aarhusregionen som vi repræsenterer, vil vi gerne gøre opmærksom på nogle udfordringer, som erhvervslivet fortsat møder trods de vedtagne hjælpepakker. Vi rækker ud til dig i håb om, at din organisation deler vores bekymring og vil italesætte udfordringerne overfor de rette politiske beslutningstagere.

Lønkompensation til delvis hjemsendelse af medarbejdere:

Det bør være muligt at få lønkompensation, så medarbejderne kan arbejde på nedsat tid i stedet for at blive hjemsendt. En stor del af landets SMV’er har medarbejdere, som arbejder på tværs af organisationen i teams og på projekter. Det er nærmest umuligt for disse at gøre brug af muligheden for hjemsendelse, da der fortsat er brug for medarbejdere på de mange projekter, som i et vist omfang stadig kører på trods af corona-krisen. Det samme gælder håndværkervirksomheder, som fx efterspørger muligheden for at have deres medarbejdere til at arbejde et par dage om ugen eller hver anden uge, så både opgaver og medarbejdere så vidt muligt fastholdes i stedet for nedlukning.

Kompensation for sociale omkostninger:

Ordningen med lønkompensation bør også tage højde for de sociale omkostninger ved en medarbejder, som fx feriepenge, forsikring og pension. Disse omkostninger bør der også kompenseres for. Erhvervslivet hæfter lige nu fortsat 100 % for disse, hvilket fortsat gør det for dyrt at benytte lønkompensation.

Håndværkerfradraget bør midlertidigt øges:

Dette for at sætte gang i håndværkerfaget.

Den seneste moms og skattebetaling bør rulles tilbage til SMV’er og selvstændige:

Dette for at forbedre virksomhedernes likviditet.

Støtte til kultur og sport:

Oplevelsesøkonomien bløder, hvilket – udover tabet af fantastiske oplevelser og dygtige medarbejdere – på sigt vil skade landets attraktivitet som turisme- og karrieredestination for udlændinge. Der bør laves en aftale om en solid støtteordning, som kan holde hånden under landets kulturelle og sportslige institutioner.