20. maj 2020

Fremtiden for International Citizen Service skal afklares

Erhverv Aarhus og International Communitys Executive Committee har netop sendt en henvendelse til finansminister Nicolai Wammen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen vedr. fremtidens ICS.

Henvendelsen tager udgangspunkt i, at udenlandsk arbejdskraft er en gevinst for Danmark – og derfor skal vores modtageapparat være optimalt.

Ud over at bidrage positivt til de offentlige finanser og afhjælpe virksomhedernes mangel på arbejdskraft, bidrager højtkvalificerede udlændinge også til øget produktivitet, innovation og eksport, der understøtter vækst og velstand i Danmark til gavn for hele landet (Rose Skaksen, 2011; Foged et al., 2018).

Erhverv Aarhus og International Community – og de markante virksomheder, som bakker op om vores internationale indsats i Executive Committee – opfordrer derfor til, at der bliver fundet en snarlig afklaring på fremtiden for International Citizen Service (ICS). ICS er det sted internationale medarbejdere og medfølgende partnere får udstedt de nødvendige dokumenter, som f.eks. skattekort, personnummer og registreringsbeviser. Der er i dag ICS-centre i Aarhus, København, Odense og Aalborg.   

For os er det særdeles vigtigt, at:

- ICS-centrene fungerer som en one-stop-shop løsning, der tilbyder én samlet myndighedsindgang med et højt serviceniveau, hvor den internationale arbejdskraft og studerende kan få styr på de nødvendige papirer ét sted, og dermed hurtigt kan komme i gang med deres arbejdsliv og studier i Danmark, til gavn for danske virksomheder og samfundet.

- ICS-centrene giver mulighed for straksafklaring af indrejse for både den internationale arbejdskraft og den medfølgende familie

- ICS-centrene bemandes af alle relevante myndigheder for at kunne gennemføre en straksafklaring, dvs. Kommunale myndigheder, SIRI og SKAT; dette matchende den lokale efterspørgsel.

- ICS-centrenes økonomi afspejler det nødvendige høje serviceniveau.