25. juni 2020

For erhvervslivet handler FN's verdensmål om forretning og ansvar

Verdensmålene kommer stadig højere op på dagsordenen hos erhvervslivet, som forfølger forretningsmulighederne i den bæredygtige omstilling. Erhverv Aarhus etablerer derfor et nyt fokusområde og et slagkraftigt bæredygtighedsudvalg, og kickstartede indsatsen i samarbejde med bestyrelsesformand for Carlsberg Group og Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher.

Med FN's 17 verdensmål er der sat en global kurs, hvor virksomheders strategiske arbejde med verdensmålene kan bidrage til at fremtidssikre forretningen og accelerere den bæredygtige omstilling. Men hvordan griber man arbejdet an, når man skal transformere dele af sin virksomhed, hvis man mangler den nødvendige viden eller har elementer af virksomheden, som ikke umiddelbart er forenelige med en bæredygtig dagsorden?

Det spørgsmål vil Erhverv Aarhus besvare ved at sætte bæredygtig udvikling og verdensmålenes forretningspotentialer højere på dagsordenen hos Aarhusregionens erhvervsliv. Erhverv Aarhus lancerer derfor et nyt femte fokusområde, Forretning & Verdensmål.

Udvalg skal sikre fokusområdets slagkraft

Til at understøtte indsatsen har Erhverv Aarhus nedsat et slagkraftigt udvalg med repræsentanter fra en række markante Aarhus-virksomheder. Udvalgets formand, Nina Carlslund, General Manager på Scandic Aarhus City, ser frem til engagere sig yderligere i den bæredygtige dagsorden.

"Vi har sammensat et udvalg med repræsentanter fra et bredt udsnit af erhvervslivet, sådan at udbyttet fra Erhverv Aarhus’ nye fokusområde kan gøre sig gældende for virksomheder på tværs af størrelser og brancher, og i øvrigt kan imødekomme den store interesse for at arbejde med bæredygtig udvikling," siger Nina Carlslund.

Erhverv Aarhus vil i samarbejde med det nedsatte udvalg løbende tilpasse fokusområdets indsatser og initiativer, så det udvikles i takt med medlemsvirksomhedernes behov og efterspørgsel efter inspiration til at gribe bæredygtighedens forretningspotentialer.

Forretning og verdensmål hænger sammen

Første aktivitet i det nye fokusområde var et webinar den 25. juni, som på under to uger samlede 120 deltagere. Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsberg Group og Carlsbergfondet, var blandt indlægsholderne på webinaret og er en af landets største fortalere for, at bæredygtighed skal være en integreret del af forretningen.

"Verdensmålene bliver ikke til virkelighed, hvis ikke de gøres til god forretning for de mange virksomheder, som er klar til at vise ansvar. Virksomheder uanset størrelse og branche vil snart opleve, at både kunder og en ny generation af medarbejdere vil forvente, at bæredygtighed er et strategisk fokus i virksomhederne," siger Flemming Besenbacher.

Mere end 80 % af Erhverv Aarhus' medlemsvirksomheder arbejder allerede med eller planlægger at arbejde med FN’s verdensmål eller bæredygtighed.

Erhverv Aarhus' bæredygtighedsudvalg:

- Nina Carlslund, General Manager, Scandic Aarhus City - udnævnt som formand for udvalget

- Esben Kjeldsen, direktør, Ejendomsselskabet Olav de Linde

- Jan Dam Poulsen, Director, Blue Water Shipping

- Lars Schrøder, direktør, Aarhus Vand

- Anne Zachariasen, Chief Operating Officer, Aarhus Havn

- Rasmus Martens Jakobsen, direktør & partner, Transition

- Anne-Marie Hansen, direktør, Agro Food Park

- Mogens Juul, Managing Director, Elopak

For yderligere kommentarer kontakt:

Marc Perera Christensen, direktør for Erhverv Aarhus, tlf. 26 74 26 04, mpc@erhvervaarhus.dk.