27. februar 2020

Erhvervslivet tager temperaturen på byens erhvervsklima

Tilmeld dig her:

10. marts – Aarhus Nord hos Park 13 - Danmarks Japanske Have

12. marts – Aarhus City hos Aarhus Teater

17. marts – Aarhus Syd hos Handelsbanken (Stibo)

19. marts – Aarhus Vest hos Danske Fragtmænd


I perioden 10. til 19. marts tager Erhverv Aarhus og erhvervslivet temperaturen på byens erhvervsklima. Det aarhusianske erhvervsliv kan komme til orde og være med til at præge de rammevilkår, som er af afgørende betydning for deres virksomheders udvikling til fire erhvervshøringer i Aarhus Nord, City, Syd og Vest.

Det er med erhvervslivets og samfundets udvikling for øje, at Erhverv Aarhus afholder fire erhvervshøringer, hvor foreningen dels vil tydeliggøre hvorfor arbejdet med erhvervslivets rammevilkår er vigtigt og dels efterspørger erhvervslivets input, så man i fællesskab kan sikre de bedst mulige rammevilkår.


"Til erhvervshøringerne kan erhvervslivet tilkendegive deres mening om, hvad der skal til for, at de har optimale vilkår for udvikling, vækst og skabelsen af nye arbejdspladser. Hvad enten det drejer sig om adgang til kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur, erhvervsarealer, bæredygtighed, iværksætteri, kommunal virksomhedsservice eller andre emner, så har virksomhederne nu en unik mulighed for at sætte ord på, hvilke faktorer der har betydning for deres udvikling," siger Erhverv Aarhus’ direktør, Marc Perera Christensen.

Målet med erhvervshøringerne er at sikre sammenhæng mellem erhvervslivets behov på den ene side og byens udvikling og rammevilkårene på den anden side. Erhvervshøringernes input videreformidles til Aarhus Byråd.

Rammevilkår påvirker erhvervslivets vækst og udvikling

De erhvervs- og lovgivningsmæssige vilkår som virksomheder agerer under, er underlagt politiske beslutninger. Derfor er der ifølge Marc Perera Christensen brug for en politisk uafhængig erhvervsorganisation som Erhverv Aarhus, der varetager erhvervslivets interesser.

"Til erhvervshøringerne skal de deltagende virksomheder give deres holdninger og erfaringer til kende. Vi sætter rammerne, men det er erhvervslivet, som sætter dagsordenen. Vi vil meget gerne høre erhvervslivets svar på, hvordan det er at drive virksomhed i Aarhus, og hvordan erhvervsklimaet kan blive endnu bedre. Har man en holdning til byens erhvervsklima, så bør man deltage," opfordrer Marc Perera Christensen og fortsætter.

"Vores mål er at få samlet repræsentanter fra alle dele af byen, forskellige brancher og virksomhedsstørrelser. Disse høringer er en unik mulighed for erhvervslivet, som nu kan komme helt tæt på arbejdet med erhvervslivets rammevilkår, og derfor bør man straks tilmelde sig i enten Nord, City, Syd eller Vest," afslutter Marc Perera Christensen.

Om Erhverv Aarhus:

Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation, der repræsenterer 600 medlemsvirksomheder med mere end 110.000 arbejdspladser. Erhverv Aarhus er erhvervslivets stemme i Aarhus og arbejder for at byens udvikling og rammebetingelserne for at drive virksomhed i området stemmer overens med erhvervslivets behov.


Kontakt:

Marc Perera Christensen, direktør for Erhverv Aarhus
Tlf.: 86 12 72 00, mobil: 26 74 26 04
Mail: mpc@erhvervaarhus.dk